fredag 14. august 2020

Innlegg nr. 500

Hei, og velkommen til innlegg nr. 500!

Med jevne mellomrom liker jeg å lese gjennom det jeg har skrevet tidligere. Jeg lærer alltid noe av det. Jeg gjenoppdager gamle innsikter, blir minnet om hva jeg vet, ting jeg har glemt at jeg forstod. Jeg ser det jeg skrev tidligere i et nytt lys, og får ideer til nye blogginnlegg. Noen ganger er jeg uenig med meg selv og får lyst til å forklare ting på en ny og bedre måte. En gang i blant finner jeg innlegg som er så gode at jeg gjerne vil dele dem på nytt.

De siste hundre
Nå har jeg lest gjennom de siste hundre innleggene. Ett av innleggene jeg er spesielt fornøyd med er Lytte bedre. Alexanderteknikken hjelpe deg til å bli en bedre lytter. I innlegget forklarer jeg hvordan dette henger sammen med prinsippene i teknikken. Å lytte er viktig for meg både som Alexanderteknikklærer, musiker og fiolinlærer, og privat.

Innlegget med den noe kjedelige tittelen Meta-teknikk  forteller om teknikkens overordnede prinsipper, men viser også hvordan Alexanderteknikken er relevant for den konkrete og praktiske oppgaven det er å bake kake.

Enkelte temaer har jeg stadig vært innom gjennom årene. Ett av dem er anatomi og fysiologi. Sist skrev jeg om MuskelsansAt muskelene ikke bare er arbeidsmaskiner men også kan ses på som sanseorganer, er med på å forklare noe av det fysiologiske grunnlaget for Alexanderteknikken.

Et annet tilbakevendende tema er «øvelser». Jeg har skrevet en serie artikler for å forklare teknikken i praksis med utgangspunktet i det å bøye seg ned, en bevegelse vi gjør hele tiden. (Veldig ofte har jeg skrevet artikler i serier. Jeg begynner skrive om et tema og får så nye ideer etter hvert. Jeg liker å se ting fra flere sider). En av artiklene i serien, «Slapp, stiv eller akkurat passe» inneholder mange forslag til øvelser. Egentlig er det mest riktig å kalle det eksperimenter. Hensikten er å finne ut noe nytt.

Da koronapandemien kom måtte vi Alexanderlærere slutte å undervise med hendene for en periode. Det fikk meg til å tenke over hvor viktig bruken av berøring kan være for undervisningen. Jeg skrev en serie artikler som forsøker å forklare hva som ligger bak ferdigheten vi Alexanderteknikk-lærere har i bruken av hendene. Blant annet kan vi beskrive det som at vi Berører med hendene og føler med kroppen.
Alexanderteknikk-lærere liker å sette teknikken inn i en større sammenheng. Populært for tiden er å snakke om traumer. Teknikken er svært relevant i forhold til traumer og alt hva det innebærer. Men jeg synes traumeperspektivet ofte blir negativt. Vår evne til læring gir en mer konstruktiv forklaringsmodell. Vi tilegner oss både vaner og uvaner på grunn av vår evne å lære. Traumatisering er et ekstremtilfelle av læring. Evnen til læring kan både være årsak og løsning.

For de som er interessert i Alexanderteknikkens historie skrev jeg en kort biografi om Alexander i forbindelse med at det i januar 2019 var 150 år siden han ble født.

Framtidsplaner
Faglig har jeg hatt stor glede av å skrive artikler på engelsk for andre Alexanderteknikk-lærere, som Conscious Inhibition og The Wrong Direction. Dette er noe jeg ønsker å gjøre mer av. Jeg har planer om flere prosjekter. 

Jeg begynte også å skrive en serie artikler om den spesielle øvelsen vi kaller «hender på stolrygg». Serien fortsetter. Jeg har brukt tiden siden sist til å sette meg inn i faglitteraturen. 

Å gå i dybden tar tid. Jeg har nå skrevet blogginnlegg hver uke i 11 år. Å skrive ofte har vært nyttig for å holde skrivingen i gang, og det har tvunget meg til å være kreativ. Jeg har skrevet om det meste. Men jeg har nå kommet til at om jeg skal få tid til å gå i dybden og gjennomføre planlagte prosjekter må jeg kutte ned på frekvensen. Jeg kommer framover til å publisere ny artikkel minst en gang i måneden. Kanskje blir det også to ganger i måneden, fordi jeg kommer fortsatt til å skrive korte artikler med tips for nybegynnere.

Når jeg skriver er det ofte basert på spørsmål jeg får fra elever i timene. Har du ønsker om noe jeg skal skrive om tar jeg gjerne imot tips!

(Leser du dette på mobil finner du arkiv over tidligere innlegg ved å klikke på lenken «Vis nettversjon» nederst på siden).  

Relaterte blogginnlegg
400 
300 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar