onsdag 5. juni 2024

5 ting du bør gjøre hver dag

Å bevege seg er bra. Å ikke bevege seg er usunt, antagelig mer usunt enn å bevege seg dårlig. Men mer bevegelse er ikke nødvendigvis bedre. For mye av de samme er ikke bra. Mangel på variasjon kan føre til problemer. Vi behøver så stort bevegelsesrepertoar som mulig.

Vi gjør mye av de samme bevegelsene hver dag. Noen bevegelser gjør vi kanskje bare av og til. Etterhvert kan det hende vi slutter å gjøre dem helt. Et godt eksempel er det å sette seg på huk. Vi kunne det alle som barn, men mange får vansker med å sette seg på huk som voksne.

Med årene kan flere andre bevegelser også bli problematiske. Eldre mennesker kan få problemer med å se opp i taket, se seg over skulderen, løfte armene over hodet osv. Selv om du ikke er blant de som begynner å dra på åra kan det lønne seg å holde disse bevegelsene ved like.

De kan være en kontrast til bevegelsene du gjør mye av til daglig. Det kan være godt for kroppen. Det er også bevegelser som egner seg godt til å øve på anvendelse av Alexanderteknikken. Jeg bruker dem ofte i undervisningen.

Her er 5 bevegelser det er fint å gjøre hver dag:

1 Balansere på ett bein
Å balansere på ett bein er egentlig noe vi gjør stadig vekk. Når vi går har vi vekt på ett bein et lite øyeblikk om gangen. Å stå stille på ett bein er annerledes. Det er mer krevende og gir god grunntrening til det å gå og å løpe. Dessuten er det en fin aktivitet for jobbe med både oppmerksomhet, (hvis du begynner å tenke på noe annet balanserer du dårligere med en gang), det å stoppe/vente (inhibition) og å tenke lengde (direction) .
Du kan lese mer om å balansere på ett bein her:

2 Se i taket
I Alexanderteknikken ønsker vi at hodet går «fram og opp». Men når vi ser opp må hodet bakover. Hvordan henger dette sammen?
Hvis du har for mye spenninger i nakken betyr det at du holder for mye på hodet. Gir du slipp på noe av spenningen vil hodet ha tendens til å rotere forover på grunn av vektbalansen, og opp fordi spenninger komprimerer nakken. Å la hodet gå «fram og opp» er å komme tilbake til noe som er mer nøytralt og som gir mulighet for bevegelse, også til å la hodet gå bakover for å se i taket.
Du kan lese mer om å se opp her:

3 Armene over hodet
Å løfte armene over hodet kan godt kombineres med foregående bevegelse. Det er jo ofte når vi bruker armene over hodet at vi har behov for å se opp. Det er mange måter å gjøre bevegelsen på, i tillegg til muligheten av å løfte venstre arm, høyre eller begge. Jo høyere opp du løfter, jo større er sjansen for å stramme mer i nakken enn nødvendig. Det lønner seg å vite noe om hva som må bevege på seg. Kanskje finner du noe nyttig i disse blogginnleggene:

4 Se deg over skulderen
Når vi blir anspent er mangel på rotasjonsbevegelse et tydelig tegn. Å ha «fri» nakke betyr (blant annet) frihet til å la nakken rotere, som når du ser deg over skulderen.
Du kan gjøre bevegelsen sittende eller stående. Begynn i nøytral med blikket rettet forover. Se til siden og la så hodet og resten av kroppen følge etter, del for del.
Observer lengden på begge sider av kroppen. Det er lett å bli kortere på en av sidene. Du kan lære mye om å ha «lengde» som du har nytte av i andre sammenhenger.
Noe annet å observere er hvordan hver ny del av kroppen blir med på rotasjonen. Om du er stiv vil f.eks skuldrene bli med for tidlig, eller kan hende bruker du andre spenninger for å hindre det. Bevegelsen skal være helt lett. Ikke gå for langt. Vær også oppmerksom på om du holder pusten.
Du kan lese om nakkerotasjon her:

5 Ned på huk
Når vi bøyer oss ned gjør vi oss lett kortere. I stedet kan vi se det som en mulighet til å få lengde og bredde i kroppen.
Mange har problemer med å sette seg helt ned på huk, og for noen er det ikke aktuelt på grunn av fysiske begrensninger. Hvis det gjelder deg, gå ikke lenger ned enn at du klarer det uten anstrengelse. Kanskje kan du gå litt dypere i morgen.
Jeg har skrevet om det å sette seg ned på huk tidligere: 
Ned på huk

Litt hver dag
For alle bevegelsene gjelder at du begynner fra nøytral og tenker lengde og bredde. Varier rekkefølgen, kombiner flere bevegelser og inkluder gjerne andre bevegelser du mener å ha nytte av. Det holder å gjøre hver bevegelse en eller to ganger. Ikke gjør mer enn tre. Bevegelsene skal gjøres med oppmerksomhet. Litt hver dag er tingen.

Relaterte blogginnlegg