søndag 20. juni 2021

Pauser

Å lære Alexanderteknikk er som å lære å spille et instrument. Instrumentet er deg selv. 

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Alexanderteknikk kan øves på samme måte musikere øver på å spille. (Se blogginnleggene Samklang, Skalaøvelser og Etyder). 

Et element i musikken som lett kan undervurderes er pausene. I all musikk gir små og store pauser form og mening til det du hører. Pausene i musikken er like nødvendige som tonene. Musikere må lære å mestre pausene. En vanlig feil nybegynnere gjør er å ikke ta pausene på alvor. 

Alexanderteknikken
I bevegelsene våre har vi også små og store pauser. I Alexanderteknikken utnytter vi pausene. Vi kan utvide pausene eller lage pauser, slik at vi har tid til å ta valg om hvordan vi gjør ting. Utnytter du ikke pausene har du ikke noe valg om hvordan du beveger deg.

Falle til ro
Vi mennesker er skapt for bevegelse, vi er sjelden helt i ro. Det er som om vi har musikken gående hele tiden. For å bevege oss på en ny måte, begynne på en ny melodi, må vi ta en pause og falle til ro. Det er som når musikerne i et orkester må være stille i det dirigentene hever taktstokken. 

For veldig mange mennesker er det vanskelig å falle til ro, og noe av det viktigste de lærer i timene er hvordan å få det til. Det er ikke uvanlig å bruke første del av timen på å gjøre eleven rolig nok til å kunne delta aktivt i undervisningenEtter hvert som han eller hun har flere timer blir det lettere og lettere. Til slutt skjer det på et øyeblikk.

Hensikten med å falle til ro er ikke å gjøre ingenting, (selv om det kan være viktig nok i seg selv). Hensikten er å være klar til bevegelse. Å falle til ro er forberedelse til aktivitet. 

Å falle til ro behøver bare å vare et øyeblikk før neste bevegelse. Vi stopper knapt opp, men det er tid nok til å velge å la være å anstrenge seg unødvendig i det som kommer. 

Kan du falle til ro? En fin øvelse kan være å telle hvor mange ganger i løpet av for eksempel en halvtime eller time du kan være et øyeblikk i ro. 

Du kan finne disse øyeblikkene selv i travle stunder. Du tror kanskje ikke du har tid? En musiker i et orkester har ikke noe valg om når å ta pause. Til sammenligning kan du ta deg et par sekunders pause nesten når som helst. Du har mer frihet enn du tror. 

Bjørnen sover
Det stille øyeblikket før bevegelsen begynner er det avgjørende øyeblikket. Det er da vi har muligheten til å ta nye valg og gjøre noe på en ny måte. Vi har pauser underveis i aktiviteter også, akkurat som det er pauser inni musikkstykkene. 

Tenk på Bjørnen sover. På slutten av første frase, etter «i sitt lune hi», er det en liten pause før neste frase. I alle sanger er det slike pauser fordi melodien følger teksten. Det er naturlig å ha tid til en pust mellom setningene. Ofte er pausen så liten at den ikke noteres i notene engang, vi bare stjeler litt tid fra siste tonen i frasen. Sangen «Alle fugler»  noteres gjerne uten pauser på slutten av frasene selv om vi i praksis tar små pauser. 

Vi har slike mikropauser mellom setningen når vi snakker. Vi har også små pauser naturlig i andre bevegelser der vi mer eller mindre stopper opp før vi fortsetter, eller for et øyeblikk reduserer bruken av kraft.
Når du går i ei trapp har du et lite øyeblikk der foten er på neste trinn før du får overført vekten fra bakerste fot og tar et nytt steg.  Når du har lagt brødkniven på brødet går det et øyeblikk før du begynner  skjære. Når du tar tak i kaffekoppen går det et brøkdel av et sekund før du begynner å løfte. Bevegelser har sin naturlige rytme og vi kan finne små pauser om vi leter. 

Valget
I Alexanderteknikken utnytter vi pausene. Hvordan utnytter vi dem?
Jeg har skrevet at vi velger å gjøre ting annerledes, på en ny måte, at vi velger å ikke anstrenge oss unødvendig. Det er riktig, men ikke helt presist. 

Hvordan vi beveger oss avhenger av hvordan vi tenker. Vi utnytter pausene til å velge hva slags intensjon vi har om hva som skal skje og ikke skje. Dette er en ferdighet i seg selv som jeg skal skrive mer om en annen gang. I første omgang må vi finne pausene for i det hele tatt å ha et valg. 


Relaterte  blogginnlegg