fredag 23. mars 2018

400

Tradisjonen tro skriver jeg en oppsummering ved hvert hundrede blogginnlegg. 

Anatomi
Siden sist jeg kommenterte har jeg fullført serien artikler om skjelettet. Den første artikkelen var om skjelettet generelt, deretter skrev jeg om det øverste nakkeleddet og så videre bit for bit gjennom kroppen til hånda som var siste stopp på turen gjennnom beinbygninga. Kjennskap til hvordan kroppen henger sammen er nyttig når du lærer Alexanderteknikken, særlig om hvor leddene er og hvordan de fungerer. 

Men jeg har skrevet om andre ting enn skjelettet også, for eksempel om de dype nakkemusklene og om røde og hvite muskelfibre 
Det er alltid noe nytt å lære om kroppen og det kommer mer, kanskje mer om skjelettet også. Jeg prøver stadig å finne nye måter å beskrive kroppen på som kan ha praktisk nytte. Du finner artiklene under emneknaggen anatomi i listen over «etiketter» (nedenfor «bloggarkiv» til høyre).

Øvelser
Det andre jeg har gjort siden sist er å begynne en serie med tema øvelser. Helst burde jeg kanskje ha kalt det eksperimenter. Dette er eksempler på aktiviteter som kan brukes i alexandertimer og som du kan prøve ut på egenhånd. Det er vanskelig å beskrive slike øvelser på en god måte og vanskelig å utføre dem etter en beskrivelse. Risikoen er stor for misforståelser og risikoen er stor for at leseren sitter igjen med feil inntrykk av hva Alexanderteknikken egentlig er. Jeg er selv ikke sikker på om jeg er fornøyd med artiklene, men håper de kan være til nytte i alle fall for dem som allerede tar eller har tatt timer i teknikken. 

Noen av øvelsene har direkte overføringsverdi til dagligdagse aktiviteter, for eksempel er det en artikkel om å ta i mot vekt og en annen om å støvsuge. Ellers har jeg skrevet om praktiske aktiviteter i blogginnleggene om å lese og å skrive, og i artikkelen om taiji og chi gong

Apropos vanskeligheten med å forklare teknikken med ord har jeg skrevet om akkurat det å bruke ord i undervisningen, og det å undervise via Skype, som er noe jeg fikk prøvd ut i fjor. 

Ellers har jeg også skrevet et par innlegg som dreier seg om idrett, nærmere bestemt skøyter og hopp

Forskning
Et tema som jeg stadig kommer innom er Alexanderteknikk og forskning. I 2015 ble det publisert en studie om Alexanderteknikk, akupunktur og nakkesmerter, ATLAS-studien som den også ble kalt, Studien viste en viss positiv effekt av alexandertimer, men effekten var mindre enn vi kunne håpe og kan gi grunn til å revurdere hvordan vi møter mennesker med slike problemer. Jeg har også skrevet et par artikler basert på en spørreundersøkelse av Alexanderteknikk-elever i England om hva slags mennesker som tar timer i teknikken, nemlig kvinner  og eldre.

Begynnere og viderekomne
Jeg forsøker å skrive med jevne mellomrom blogginnlegg som kort og enkelt forklarer hva teknikken er, som i HvafornoeEn enkel forklaring og Hva er Alexanderteknikk; og hva den går ut på, som i Hvordan fungerer Alexanderteknikken.

Jeg håper de som ikke vet noe om Alexanderteknikken kan lese og forstå, men jeg tror at de som har mest nytte av artiklene vil være de som allerede har hatt timer. Jeg har ofte tenkt at jeg skulle hatt flere blogger, en for hver målgruppe. Foreløpig publiserer jeg alt på samme sted. Jeg vurderer for eksempel å lansere en egen blogg på engelsk for Alexanderteknikk-lærere.

Det siste året har jeg skrevet tre artikler spesielt for lærere. De to første, The lost element og An advantageous position, er om øvelser eller prosedyrer knyttet til undervisningstradisjonen. Den tredje artikkelen, A dark chapter er den siste jeg har publisert og handler om at Alexander i alle fall indirekte hevdet å kunne kurere kreft. Alexander ble beskyldt for kvakksalveri. Han saksøkte for ærekrenkelse og vant. Men ser vi nærmere på historien var ikke seieren entydig. På visse områder kan vi slå fast at han kan kalles kvakksalver.

Jeg kommer inn på Alexanderteknikkens historie i flere av de siste hundre blogginnleggene, ofte med en kritisk vinkling. Refleksjon og kritikk er viktig for utviklingen av Alexanderteknikk som fagfelt. Hensikten med denne bloggen er ikke bare å informere elever og andre, for meg handler det også om faglig utvikling, derfor tar jeg gjerne i mot råd og tips. Hva er dine ønsker for de neste hundre blogginnleggene?

Relaterte blogginnlegg: 
300 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar