fredag 17. desember 2010

Axis

Å være fri og balansert betyr å ha frihet til bevegelse. Bevegelse skjer der vi har ledd, og et hjelpemiddel til å finne mer frihet er å bli bevisst hvor leddene er.

Leddet mellom hodet og nakken er spesielt viktig og noe vi Alexanderlærere stadig maser om. På fagspråket heter det atlanto-occipital-leddet (leddene, i flertall, for å være korrekt, det er to små ledd). Navnet kommer av occiput, som kommer av caput som betyr hode, og Atlas, som er navnet på øverste nakkevirvel. Atlas skrev jeg om for noen uker siden. (Se blogginnlegg 14.11.2010)

Når du lærer Alexanderteknikk vil du blant annet lære å bli mer bevisst på hva du gjør med hode og nakke. Du vil lære at det er en veldig god idé å la nakken være myk, la være å spenne nakken.

De første stegene du tar i en læringsprosess er ofte preget av usikkerhet. I de første forsøkene på ikke å spenne nakken er det veldig fristende for en alexander-elev å bli passiv. Ønsket om ikke å spenne nakken, hvis det overdrives, dvs eleven prøver for hardt, kan føre til at eleven ikke lar naturlig bevegelse av hodet finner sted.

Vi har et eget ord for det: alexandroid. Prøv å bevege deg rundt uten å bevege hodet i forhold til kroppen – du blir robot med en gang. Hodet holdes unaturlig stille, og det er jo akkurat det vi vil bli kvitt i Alexanderteknikken, unødvendig holding.

Denne nybegynnerfeilen (egentlig er det lærerens feil, for noe har helt klart gått galt i undervisningen) kan unngås ved å lære mer om nakkevirvel nummer to. Den heter Axis, og som navnet tilsier har den med rotasjon å gjøre.

Axis er spesiell fordi den har en tapp eller «tann» (den heter odontoid process) som stikker opp og som Atlas og hodet kan rotere i forhold til. Når du snur hodet er det her en del av bevegelsen finner sted, ca 30 grader i hver retning er et anslag jeg har sett.

Tilsammen gjør de to øverste nakkevirvlene at du kan bevege hodet ditt i alle mulige retninger. Egentlig «fri» er derfor ikke nakken din før du også kan la hodet fritt bevege seg sideveis, som når du ser til siden. Og det er akkurat det som er den naturlige bevegelsen som de «alexandroide» mangler.

Hvis du reiser deg opp og rusler litt rundt i rommet vil du ikke ha hodet fiksert i en posisjon. Du vil helt sikkert se deg rundt og dermed bevege på hodet, kanskje med veldig veldig små bevegelser, for øynene vil også bevege seg og gjøre sin del av jobben, men hodet vil ikke være fiksert.

Om du ser på ett bestemt punkt vil du kanskje holde hodet relativt stille i forhold til det du ser på. Da vil nakken og resten av kroppen bevege seg i forhold til hodet og det vil være rotasjon i nakken. Det er selvfølgelig ikke bare mellom de to øverste nakkevirvlene, atlanto-axial-leddet, at vi har rotasjon. I realiteten vil alltid flere nakkevirvler være engasjert i bevegelsen.

Som en kontrast kan du forsøke å gå rundt i rommet samtidig som du prøver å holde hodet helt stille i forhold til kroppen, forsøke å være «alexandroid» en stund. Forhåpentligvis vil du like det ganske dårlig. Eldre mennesker mangler ofte rotasjonsbevegelse i nakken. Det betyr at om du er «alexandroid» vil du også se eldre ut enn du er. Så la nakken være fri, tillat rotasjon, og hold deg ung.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar