søndag 4. august 2013

Tre muligheter

Da jeg var liten hørte jeg denne historien fra min storebror:

Når du blir født har du to muligheter: du kan enten bli gutt, eller du kan bli jente.

Blir du jente er det greit, men om du blir gutt så har du to muligheter: enten så kommer du i militæret, eller så kommer du ikke i militæret.

Kommer du ikke i militæret er det greit, men om du kommer i militæret har du to muligheter: enten blir det krig, eller så blir det ikke krig.

Blir det ikke krig er det greit, men blir det krig har du to muligheter: enten blir du drept, eller så blir du ikke drept.

Blir du ikke drept er det greit, men om du blir drept har du to muligheter: enten blir du lagt i massegrav, eller så blir du lagt i enkeltgrav.

Blir du lagt i enkeltgrav er det greit, men om du blir lagt i massegrav har du to muligheter: enten blir du lagt øverst, eller så blir du lagt nederst.

Blir du lagt nederst er det greit, men om du ligger øverst har du to muligheter: enten blir du til gran, eller så blir du til furu.

Blir du til furu er det greit, men om du blir til gran har du to muligheter: enten blir du til dopapir, eller så blir du til avispapir.

Blir du til avispapir er det greit, men om du blir til dopapir har du to muligheter: enten havner du på en guttedo, eller så havner du på en jentedo.

Havner du på en jentedo er det greit, men havner du på en guttedo er det f... ikke greit!


Gutt eller jente, levende eller død, enten eller. Noen av livets situasjoner gir oss bare to muligheter, men når det handler om å endre vaner gjelder det å gi seg selv flere.

Når Alexander skulle endre sine vaner fant han ut at han i det kritiske øyeblikk først måtte la være å reagere på impulsen til handling, for så å holde mulighetene åpne for å
1) la være å gjøre noe

2) gjøre handlingen (si noe)
3) gjøre noe annet (f.eks. løfte en arm)*

Alle handlinger kan ses på som reaksjon på stimuli, enten stimuli kommer utenfra eller innenfra. Når du velger å ikke reagere umiddelbart på stimuli (inhibition) får du sjansen til å velge, ikke bare om å utføre handlingen eller ikke. Du kan også velge et tredje alternativ – å gjøre noe annet. Gir du deg selv et tredje alternativ for handling svekker du den vanemessige bindingen mellom stimulus og respons. Ved å holde flere valgmuligheter åpne får du mer kontroll og oversikt.

Så la ikke livet bare være enten eller. Gi deg selv en tredje mulighet når du jobber med å endre vaner. Prøv det ut og se hva som skjer.

*Se Use of the Self, kapittel 1, Evolution of a Technique.

Relaterte blogginnlegg
Alexanders plan

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar