mandag 3. oktober 2016

Hvafornoe

Her en dag ble jeg spurt om hva jobber med. Jeg har to jobber og når jeg sier jeg underviser fiolin på Asker kulturskole går det helt greit. Men når jeg forteller at jeg er lærer i Alexanderteknikk ser de rart på meg. De får et spørrende uttrykk i ansiktet som avslører at de overhodet ikke har peiling på hva jeg snakker om.

Noen er nesten litt brydd over ikke å vite hva Alexanderteknikken er. Det har de ingen grunn til. Vi er færre enn 20 lærere i Norge. Har du ikke hørt om oss er ikke det noe rart. Vi blir ikke akkurat fornærmet av å bli møtt med uvitenhet. Det er heller slik at jeg blir positivt overrasket de gangene noen faktisk har hørt om teknikken. Vi Alexanderteknikklærere er i alle fall vant til å måtte forklare hva vi driver med.

Men hva skal vi svare? 

Fag og fagidiot
Å svare på spørsmålet om hva Alexanderteknikken blir både vanskeligere og lettere med med årene. Som med alt annet blir det lettere med trening. Når du har forklart Alexanderteknikken tusenvis av ganger går det en viss automatikk i det. Man blir også mer trent i å vurdere hva slags beskrivelse som passer best til personen man snakker med, og man får selvfølgelig stadig nye ideer til hvordan man kan forklare Alexanderteknikken.

Det siste er kanskje også det som medfører problemer. Enhver som fordyper seg i et felt tilegner seg en masse kunnskap. Bare en brøkdel av denne er nødvendig eller interessant for en totalt nybegynner. Som ekspert er det lett å gå seg vill i detaljene og å ville forklare for mye på en gang. Å uttrykke seg enkelt blir vanskeligere jo flere aspekter og nyanser man ser gjennom mange års erfaring. Det gjør at noen som har hatt ti timer i Alexanderteknikk godt kan gi en vel så bra forklaring som en erfaren fagidiot av en lærer.

Faguttrykk er også en fare for forståeligheten til en fagidiot. Heldigvis er det fullt mulig å forklare Alexanderteknikken med helt vanlige ord. Men ordene er ikke alltid så lett å finne.

En forklaring 
Da jeg fikk spørsmålet nylig om hva Alexanderteknikken er svarte jeg at det er et hjelpemiddel til å forbedre kvaliteten på bevegelsene vi gjør. Det er bare en av mange måter å forklare hva Alexanderteknikk går ut på. Jeg valgte denne forklaringen fordi det var mange musikere til stede. Musikere er avhengige av kvaliteten på bevegelsene. De trener på bevegelser hele tiden og forstår godt hvor viktig det er.

Forklaringen er ikke like fengende for alle. Alle beveger vi oss hele tiden, om ikke annet så puster vi. Når vi slutter å bevege oss, dør vi. Så bevegelse er ganske viktig.

Men vi kan bevege oss mye uten at vi behøver å tenke over det. Noen foretrekker det slik, - slippe å tenke. I så tilfelle kan det være mer interessant for dem å høre om mulige fordeler ved å lære Alexanderteknikken. Veldig ofte forteller alexanderlærere om utbyttet av å lære teknikken når de skal forklare hva den går ut på. Men det er ikke svar på spørsmålet om hva teknikken er.

Når jeg sier at Alexanderteknikken er et hjelpemiddel til å forbedre kvalitet på bevegelser har jeg heller ikke sagt noe om hvordan den fungerer dvs. hva Alexanderteknikken faktisk er. Men det kommer i andre omgang, om tilhørerne blir interessert i å høre mer.

Mer om det en annen gang. 


Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar