lørdag 8. oktober 2016

Kroppsholdning eller bevegelser

Neste uke er det International Alexander Awareness Week. I den anledning har Stat (Society of Teachers of the Alexander Technique) laget en informasjonsvideo og et slagord: Smart phone, smart posture. Poenget er at mobiltelefonen har stor innvirkning på hvordan vi bruker kroppen, og at det lønner seg å være oppmerksom på denne påvirkningen.

Budskapet er enkelt. Det må være enkelt i en kampanje. Å snakke om kroppsholdning er en slik enkel løsning som mange alexanderlærere bruker. Det har både fordeler og ulemper. 

Jeg tror Alexanderteknikken veldig lett blir misforstått hvis vi snakker om kroppsholdning. Det er tydelig på hvordan folk reagerer hvis du bruker ordet. De strammer seg opp i giv akt-posisjon. Det blir bare en annen form for feil kroppsbruk.

Men «god» eller «dårlig» kroppsholdning er konkret, lett å observere og lett å forstå. Dermed kan det være, om ikke annet, et godt utgangspunkt for interesse i Alexanderteknikken.

Teknikken kan gi bedre kroppsholdning, så det er relevant for mange. Men metoden for å få bedre kroppsholdning gjennom Alexanderteknikken er veldig annerledes enn det som er vanlig ellers.
Normalt brukes styrkeøvelser av ymse slag for å bedre kroppsholdning. Det kan fungere godt, men kan, akkurat som når du strammer deg opp i giv akt, gjøre at du gjør mer av det som er feil og forsterker uvaner du allerede har nok av. Hvis du er en av dem som gjør styrkeøvelser for å få bedre kroppsholdning og redusere muskelskjelettlidelser men bare verre, er det nettopp det som skjer.

Jeg synes det er bedre å snakke om kvalitet på bevegelser enn kroppsholdning. Bevegelser kan ses på som mer grunnleggende enn kroppsholdning fordi kroppsholdningen er resultatet av bevegelsene du gjør. Det er bevegelse som former kroppen.

Ideelt sett bør kroppsholdning også ses på som en form for aktivitet. Ordet posture på engelsk kan brukes som et verb. Dessverre er det ikke slik det oppfattes av folk flest.

Gode eller dårlige bevegelser er mye mer krevende å observere enn kroppsholdning. Å betrakte kroppsholdning er som å observere statuer. Å se på bevegelsene er mer som å høre musikk. Den er der det ene øyeblikket og så er den vekk.

Det er ingen eller få bevegelser som er «feil». Alle bevegelser kan gjøres på gode eller dårlige måter. Kvaliteten har å gjøre med om organiseringen av muskelskjelettsystemet er hensiktsmessig eller ikke. Denne indre organiseringen er ikke lett å observere visuelt. Der er en av grunnene til at vi alexanderlærere hendene når vi underviser. Gjennom berøring er det mulig å få et klart inntrykk av hva eleven foretar seg.

For å påvirke bevegelseskvaliteten må vi se på det som forårsaker bevegelse, og det er tankene dine. All bevegelse begynner med en tanke, enten bevisst eller ubevisst. For å endre bevegelsene må vi endre tankene.

Hvordan skal vi tenke? Om du tror at du må ha «riktig» kroppsholdning kan det gå riktig galt. Det gjelder å tenke på en måte som ikke gjør at du ødelegger for deg selv, en måte som gjør at tankene ikke ødelegger for bevegelsene.

Mer om det en annen gang.

Relaterte blogginnlegg: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar