lørdag 23. februar 2013

Eldre og Alexanderteknikk

Du blir aldri for gammel til Alexanderteknikken. Tvert imot er eldre mennesker blant de mest entusiastiske og lærenemme når det gjelder Alexanderteknikk. Hvorfor er det er slik?

Jeg tror en av grunnene kan være den umiddelbare effekten eldre mennesker kan oppleve av Alexanderteknikken. Våre vanemønstre blir bare sterkere og sterkere jo eldre vi blir. Slik er det også med mønstre av unødvendig muskelspenning. Jo mer markant spenningsmønstrene er desto mer befriende er det å bli kvitt dem. De unødvendige muskelspenningen kan også være mer eller mindre direkte knyttet til smerter, som kan forsvinne med spenningene. Min erfaring er at eldre ofte uttrykker at de setter stor pris på opplevelsen av timene.

Selv om effekten kan være stor, er fremgangsmåten ved Alexanderteknikk-undervisning veldig varsom. Den kan tilpasses helt til den eldres bevegelsesevne og helse. Selv eldre med begrensninger når det gjelder å mestre daglige aktiviteter vil kunne få Alexanderteknikk-undervisning som oppleves som trygg, behagelig og virkningsfull.

Når man blir gammel og skrøpelig blir man tvunget til å tenke gjennom hvordan man beveger seg. For å lære Alexanderteknikken er dette en stor fordel. I motsetning til unge mennesker som bare kan kjøre på og bruke ekstra krefter for å få ting gjort, har eldre ofte vendt seg til å tenke seg om før de går i gang med noe. Denne villigheten til å vente og tenke gjør dem til gode Alexanderteknikk-elever.
En annen fordel eldre ofte har er nok tid til seg selv. Som med alt som må læres kreves det tid og oppmerksomhet for å lære Alexanderteknikken, og jo mer tid og oppmerksomhet jo lettere lærer du.

Fysiologien endrer seg når vi blir eldre. Selv med aktiv trening bli man svakere og langsommere, og ting må gjøres på en ny måte. Det blir avgjørende å bruke kreftene man har på en god måte.
Jeg gav en gang timer til en mann på nærmere 90. Han hadde allerede hatt timer hos en annen lærer og var begeistret over hvor lett han nå kunne komme seg opp fra gulvet, noe han hadde hatt problemer med i mange år. Han hadde lært å bruke kreftene effektivt.
Alexanderteknikken kan være avgjørende for å beholde eller gjenvinne mestringsevne, noe som har stor betydning for livskvalitet, og kan gi den eldre stor motivasjon til å jobbe med teknikken.

Det er lett å tro at jo yngre, sprekere og mykere du er, jo lettere er det å lære Alexanderteknikken. Barn lærer lett Alexanderteknikk når de undervises på en god måte. Men å lære Alexanderteknikk avhenger mer av måten å tenke på enn kroppslige forutsetninger.
Ifølge en anekdote som verserer blant Alexanderteknikk-lærere fortalte Alexander en dag sine lærerstudenter at han om litt skulle gi time til sin beste elev. Studentene holdt øye med venteværelset, men kunne bare se en krokrygget gammel dame sitte der. Hun, fortalte Alexander etterpå, er min beste elev.
Historien kan godt være sann. Mange av de jeg har opplevd som lærenemme og lette å undervise har vært mennesker godt opp i årene. Når det gjelder å lære Alexanderteknikk er alder ingen hindring. Noen ganger tvert imot.

Forskning
Det har vært gjort noe forskning på eldre og Alexanderteknikk. En større studie har vært utført på Alexanderteknikk for parkinson-pasienter. Parkinson kan man få som ung også, men det er flest eldre som får det, - og metodikken i slike tilfeller vil være typisk også for eldre med andre problemer.
Randomized controlled trial of the Alexander technique for idiopathic Parkinson's disease

Ellers har det vært gjort en del mindre forsøk på eldre og balanse:
Functional reach improvement in normal older women after Alexander Technique instruction.

Feasibility of Group Delivery of the Alexander Technique on Balance in the Community-Dwelling Elderly: Preliminary Findings (pdf)

En youtube video fra studien omtalt i lenken ovenfor:
Alexander Technique and Balance in the Elderly Research 2007Relaterte blogginnlegg:
Stavgang
Ta trappa

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar