lørdag 2. februar 2013

Fri nakke 1

Hvis du har hatt timer i Alexanderteknikk har du helt sikkert hørt uttrykket «la nakken være fri». Men hva betyr det egentlig å la nakken være fri? Hvordan oppnår du «fri nakke»? Og hvorfor er det så viktig?

I dette første av en serie blogginnlegg forsøker jeg å forklare hva som menes med «fri nakke»

«La nakken være fri» er den første i rekken av mentale beskjeder Alexander gav til seg selv når han skulle endre måten han beveget seg på. De mentale beskjedene, «directions» som det heter på engelsk, er først og fremst preventive. «Nakken fri» er noe du tenker for å unngå at unødvendig spenning hemmer balansen av hodet og bremser kroppens bevegelser.

Å la nakken være fri er noe du tenker og ikke noe du gjør. Men hvis du tenker på riktig måte vil det skje en liten forandring i nakkespenning og balansen av hodet. En Alexanderteknikk-lærer kan kjenne forandringen. Det er vanskelig å kjenne den selv, men du kan merke effekten indirekte gjennom friere pust, endringer andre steder i kroppen, eller endringer i bevegelser.

Nakken er «fri» når nakkemusklene er naturlig aktive. Tyngdepunktet til hodet ligger foran leddet der hodet balanserer på ryggsøylen. Du må alltid ha noe spenning i nakken for å balansere hodet. Du kan sammenligne det med strengene på et instrument som må ha en viss spenning, og som i tillegg er levende og vibrerende. Det er dette en Alexanderteknikk-lærer kan føle ved berøring.

En «fri» nakken er en nakke som er relativt myk, men som ikke er kollapset. Ved å legge hodet bakover kan du få nakkemusklene til å bli slappe. Kroppen din vil synke sammen og du vil måtte bruke feil muskler på å holde deg oppe. Dette vil i sin tur bidra til å dra hodet nedover og gjøre nakken mindre fri.

Nakken er «fri» når hodet er oppreist uten for mye spenning. Overstrekkes nakken, som ofte gjøres i klassisk ballett og av og til i taiji, er hodet oppreist men nakken rigid. Det kan også skje med elever i Alexanderteknikk om de misforstår og forsøker å oppnå «riktig» holdning.

En «fri» nakke betyr at hodet ikke er låst i noen posisjon, men har potensiale til bevegelse. Hodet er fritt til å bevege seg i hvilken som helst retning om det skulle være nødvendig. Nakken er fri slik at hodet kan følge øynene om du f.eks. får lyst til å se opp i taket, eller se på noe som er bak deg.

Å la nakken være fri innebærer å la være å spenne den. Nybegynnere i Alexanderteknikken kan bli så opptatt av å ikke spenne nakken at de ikke tør bevege hodet. Da blir nakken statisk, stiv og mindre fri. «Fri» nakke betyr å tillate bevegelser.

At nakken er «fri» betyr ikke nødvendigvis at bevegelsesutslaget er stort. Du får ikke «fri» nakke i Alexanderteknikkens betydning av ordet om du tøyer og strekker på nakken. En person med begrenset mobilitet i nakken og som har problemer med å se over skulderen, kan likevel ha en fri nakke innenfor sitt normale bevegelsesområde. Selve friheten ligger i de små umerkelige bevegelsene og den dynamiske balansen av hodet.

På den annen side vil en person med begrenset mobilitet i nakken så og si alltid gradvis og automatisk få økt mobilitet jo mer han eller hun beveger seg med «fri» nakke i dagliglivet.

Nakken er fri når nakkemuskler og hodebalanse kan tilpasse seg aktiviteten du er i. Om du bøyer deg ned for å ta på deg skoene skjer det kontinuerlig forandringer i nakken. Muskelspenningen vil øke. Når nakken er fri tillater du de nødvendige endringene å skje.

Hvor fri nakken kan være avhenger av hvordan du bruker andre deler av kroppen. Om du bruker hendene på en anspent måte vil det begrense friheten i nakken. Lar du nakken være fri blir det lettere å ikke bruke hendene anspent, som i sin tur gjør det lettere å la nakken være fri. Å la nakken være fri er begynnelsen på en prosess der et av resultatene vil være en mykere og mer dynamisk nakkemuskulatur.

Nakken er fri når hodet har muligheten til å gå «fram og opp». De mentale beskjedene i Alexanderteknikken henger nøye sammen og er innbyrdes avhengige. Vi lar nakken være fri slik at hodet kan gå fram og opp og slik at ryggen kan bli lengre og bredere.

I neste del skal jeg skrive om hvordan du kan lære å «la nakken være fri».


Relaterte blogginnlegg
Fri nakke 2

Stiv nakke 
Nakkesmerter

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar