søndag 28. august 2011

Lytt til deg selv

Det sies man skal lytte til signalene kroppen gir. Kanskje du kan ta det helt bokstavelig og lytte til lydene du lager når du beveger deg?

Alexanderteknikken handler om å bruke oppmerksomheten. Å lytte til lyder kan være en fin måte å øve oppmerksomheten på, og et enkelt hjelpemiddel til å være tilstede i øyeblikket. Lydene du lager kan gi deg et konkret holdepunkt i forhold til hvordan du bruker kreftene dine.

Når du beveger deg skaper du lydbølger. Det er vanskelig å bevege seg helt uten å lage lyd. Lyd er energi, og noe av kraften du bruker når du beveger deg blir omdannet til lyd.

Ofte vil mye lyd være tegn på at du bruker mye krefter, men ikke alltid. Hvis du lar ei hånd falle mot bordet vil du lage mer lyd hvis du ikke bruker muskler for å dempe fallet. Noen ganger er det selve "timingen" av bevegelsen som gjør at du lager unødvendig mye lyd. Et godt eksempel er det å gå i trapp. Å smelle foten ned i neste trinn er unødvendig, og et tegn på at det planlagte trykket mot trinnet settes inn lenge før foten har fått kontakt.

Du kan også lage mer lyd ved å bruke for lite krefter, for eksempel når du lar føttene subbe langs bakken. I det lange løp vil du likevel kaste bort energi, og slite ut skosålene, fordi du innarbeider en lite effektiv måte å bevege deg på som ikke utnytter refleksene du har for å gå.

Andre ganger brukes økt muskelspenning for å unngå å lage lyd. Hvis du lister deg fram vil du kanskje bruke mer krefter enn om du gikk vanlig. Når du snakker med hviskende stemme kan du også bruke mer spenning enn om du snakker med vanlig stemme.

Stort sett dannes lyden gjennom kontakten du har med tingene du er i berøring med. Det kan gjøre deg oppmerksom på kvaliteten av kontakt. Er det myk kontakt eller opplever du spenninger og stivhet i deg selv? Kan du la den delen av skjelettet som er i kontakt slippe fri mot det som berøres?

Lyd har mange kvaliteter. En av dem er styrkegrad. Men lyd er også rytme. Å lytte til lydene du skaper gjennom bevegelse forteller deg noe om din egen rytme. Er bevegelsene rolige og regelmessige med en indre puls? Eller er du stressa, kantete og uregelmessig? La lydene gi deg rytmen og roen.

Lydene du skaper kommer fra deg selv, men samtidig er de utenfor deg, i rommet rundt deg. Du kan oppleve lydene du selv lager som en stemme i orkesteret av lyder rundt deg. Dermed får du et helhetlig oppmerksomhetsfelt.

I dyreriket er mennesket blant artene som best kan orientere seg romlig gjennom lydene vi sanser. Du kan la bevisstheten om lydlandskapet gjøre deg oppmerksom på det tredimensjonale rommet du beveger deg gjennom. Blir du anspent vil tendensen alltid være å trekke seg sammen og "ta mindre plass" i rommet. Oppfattelse av rom gir retningen du kan la deg selv ekspandere i. Tenk alltid på å ta den plassen og det rommet du trenger. Du er aldri i veien for noen, selv om det av og til kan føles slik.

Du gjør mer med ørene enn bare å høre. I det indre øret har du balanseorganer som sanser retning av hodebevegelser og hva som er opp og ned. Det er et samspill mellom hørsel og balanse. Kanskje styrket sansning av lyd også kan stimulere balansesansen? Enkelte forsøk tyder på en sammenheng andre veien i alle fall, at det å være oppreist og i balanse styrker evnen til å høre nyanser.

Du har også et "indre øre", dvs du kan høre det du tenker, det du sier til deg selv. Vi har en indre dialog gående mye av tiden. Idrettutøvere snakker til seg selv for å fokusere enda bedre, og for mennesker i krisesituasjoner kan det å fortelle seg selv hva som må gjøres hjelpe til å hodet kaldt.

Men hva er det egentlig du sier til deg selv? Det er nyttig å reflektere gjennom indre dialog, men noen ganger kan den være distraherende og vanskelig å stoppe. Det kan ta oppmerksomheten din bort fra det som skjer i øyeblikket. Å velge å lytte til lydene du selv lager, og lydene rundt deg, kan være en måte å "oppdatere" oppmerksomheten på, stilne den indre dialogen og komme tilbake til her og nå.

Vi lager lyd hele dagen, anledningene til å lytte er mange. Samtidig oversvømmes vi av andre lydkilder i miljøet rundt oss. Mange velger å skape sin egen lydverden ved å bruke mp3 eller ipod. Hvis du trener kan musikk stimulere rytmesentre i hjernen som gjør at bevegelse blir lettere. Det er ikke uten grunn at arbeidere i gamle dager sang mens de arbeidet.

Dessverre benyttes lyd på boks ofte for å slippe å lytte til seg selv. Det er en flukt fra kroppslige inntrykk og følelser. «Plugged in and clued out», som Alexanderteknikk-lærer Malcolm Balk sier det. Gå ikke glipp av det hørselen kan fortelle deg når du lærer Alexanderteknikk. Lytt til deg selv.

Blogginnlegget er en omarbeidet versjon av en artikkel som tidligere lå på min hjemmeside.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar