søndag 5. juni 2011

Begrensninger

Vi som holder på med Alexanderteknikken kan lett bli euforiske når vi omtaler teknikken. Vi ser resultater og muligheter og vil gjerne spre evangeliet. Men det er like viktig å kjenne begrensningene som det er å kjenne mulighetene.

Alexanderteknikken kan påvirke oss på mange områder. Det betyr at når du lærer Alexanderteknikk kan du komme borti problemstillinger som ligger utenfor eller på grensen til Alexanderteknikk-lærerens fagområde. Jeg skal forsøke å gå opp grensene mellom Alexanderteknikken og tilstøtende fagfelt og fortelle hvor grensen omtrent går, etter min mening.

Psykoterapi
Muskelspenning er alltid farget av følelser. Når spenningsmønsteret endres kan følelsesmessige konflikter tre fram. I en Alexanderteknikk-time skal det være trygt å føle det man føler, og følelsesutbrudd finner sted av og til. Men en lærer vil aldri gå inn for å avdekke eventuelle dypere årsaker til følelsene. Hvis en elev viser tegn til problemer med å akseptere og takle egne følelser vil Alexanderteknikk-læreren råde vedkommende til å søke profesjonell hjelpe hos psykolog eller psykoterapeut. Psykoterapi kan godt foregå parallelt med alexandertimer.

Helse
Alexanderteknikken har helsemessig effekt, men bare ved tilstander der kroppsbruk er en faktor. Ved generell bedring av kroppsbruk kan problemer som er forårsaket av måten du gjør ting på reduseres eller forsvinne. Men selv om Alexanderteknikken kan gi en generell bedring er det ikke sikkert at et spesifikt problem er reversibelt. Hvis du for eksempel har menisk-skade kan det være nødvendig med kirurgi.

Alexanderteknikken har vist seg å være til hjelp for parkinson-pasienter. Men teknikken gjør selvfølgelig ingenting med selve sykdommen. Den hjelper pasienten til å takle bevegelses-vanskene på en bedre måte.
Alexanderteknikken har vært/blir undervist ved smerte- og kreft-klinikker i England, da som «støtte-terapi». Jeg har sett det bli påstått at Alexanderteknikken ved å redusere stress, og dermed gjøre at immunforsvaret fungerer bedre, bidrar til bekjempelsen av kreft. Den påstanden uholdbar. Kreftbehandling skal vi overlate til legene.

Fysioterapi
Fysioterapeuter vet mye om anatomi og fysiologi og har greie på hva som skal til av trening av spesifikke muskler og muskelgrupper. Slik spesifikk opptrening er ofte nødvendig etter skade eller kirurgiske inngrep. Alexanderteknikk-lærere mangler den kompetansen, men har til gjengjeld bedre greie på generell bruk av kroppen. Fysioterapeutene gir øvelsene, vi kvalitetsikrer utførelsen. Det er ikke fordi fysioterapeutene ikke vet hvordan øvelsene skal gjøres, men fordi fysioterapeuter ikke har kunnskap og metoder for å avlære uvaner. Ved rehabilitering bør avlæring av spenningsmessige uvaner ha høy prioritet.

Massasje
Bruk av Alexanderteknikken i daglige aktiviteter fører gradvis til endringer i kroppen. Noen ganger er endringene store, men som oftest er de små. Bindevev forandrer seg langsomt og kan holde igjen når musklene aktiveres annerledes. Det er ikke alltid vi har tid eller lyst til å vente 10 år på at bindevev skal tilpasse seg. Da må det være lov til å gi bindevevet et spark bak med hjelp fra en massør av et eller annet slag.

Manipulasjon
Alexanderteknikken handler om forbindelsen mellom tanke og bevegelser, samspillet mellom hjerne og muskler. Men det er tilfeller der hjernen «taler for døve ører», f.eks når ryggen går i spasmer ved akutt lumbago. En erfaren Alexanderteknikk-utøver kan kanskje klare å mobilisere seg selv, men det er liten sjanse for at Alexanderteknikk kan løse spasmen direkte. Igjen er det på sin plass å gi systemet et spark bak for å komme i bevegelse. Ta gjerne smertestillende om det er nødvendig.

Trening
Jeg har sett det bli hevdet at Alexanderteknikken gir bedre kondisjon. Det er neppe riktig. Alexanderteknikken kan gjøre at du bedre utnytter den kondisjonen du har, men skal den bli bedre må du nok trene. Alexanderteknikken kan gjøre at du har bedre kvalitet på treningen.

Det samme gjelder styrke. Alexanderteknikken gjør deg ikke sterkere. Men den gjør at du kan utnytte styrken du har mye bedre. Og Alexanderteknikken er svært nyttig for kvaliteten på styrketrening. Men for å bli sterkere må du trene.

Alexanderteknikken kan øke bevegelighet, til en viss grad. Reduksjon av unødvendige spenninger gjør kroppen og bevegelsene mykere, og vil øke bevegeligheten innenfor normalt bevegelsesområde. Men skal du bli ordentlig myk og øke bevegelsesutslagene må du trene på det, f.eks ved å gjøre yoga. Igjen kan Alexanderteknikken hjelpe til med god kvalitet på utførelsen.

Idrett
God kvalitet på trening er også viktig for idrettsutøvere. Alexanderteknikken et hjelpemiddel for tenkning om bevegelsene, og et redskap for riktig fokus. Idrettsutøvere trenger stor kunnskap om og ferdigheter i den tekniske utførelsen av øvelsen(e) de driver med. Selv om en Alexanderteknikk-lærer kan hjelpe idrettsutøveren til å gjøre at bevegelsene på best mulig, er kunnskapen om hvilke bevegelser som er god teknikk i hver enkelt disiplin utenfor lærerens område.

Musikere
For musikere gjelder det samme som for idrettsutøvere. En Alexanderteknikk-lærer vet hva som er en god bevegelse, men vet ikke nødvendigvis hva slags bevegelser som må til for å spille et instrument. Heldigvis trenger han/hun ikke vite det for å kunne hjelpe musikere.
Å spille et instrument krever et vidt spekter av ferdigheter, som for eksempel gehør og rytmesans. Alexanderteknikken hjelper musikeren å holde fokus, men de spesifikke ferdighetene som kreves er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv og må trenes opp.

Sang og stemmebruk
Det er antagelig få ting som frigjør stemme og pust som Alexanderteknikken. Men for å utvikle en sangstemme må det øvelse til. Særlig gjelder det innen klassisk sang, som er en form for vokal toppidrett. Sangpedagoger har mye bedre greie på hva som skal til av sangøving enn det Alexanderteknikk-lærere vanligvis har.
Det samme gjelder logopeder. De har solid kunnskap om selve stemmeapparatet, mens Alexanderteknikk-lærere har greie på funksjonen til alt som ligger rundt.

Dansere og skuespillere
Dansere og skuespillere har til felles at de uttrykker kunsten gjennom seg selv. Uvaner og unødvendige spenninger vil naturlig nok hemme uttrykksevnen. Alexanderteknikken hjelper dansere og skuespillere til å frigjøre seg fra vanemessig handling og innta en slags fri posisjon. Alexanderteknikken kan også gjøre det lettere for en skuespiller å gå inn i rollen. Men hva skuespilleren skal fylle rollen med ligger utenfor Alexanderteknikk-lærerens område.

Grenseløs
Alexanderteknikken har altså sine begrensninger. Samtidig er Alexanderteknikken grenseløs i og med at du kan benytte den i alle handlinger, alt du gjør, i videste forstand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar