fredag 15. mai 2009

Alexanderteknikk og meditasjon

Alexanderteknikken er en slags «pre-teknikk». Filosofen John Dewey sa Alexanderteknikken er i forhold til undervisning det undervisning er til livet. Det eneste som kanskje er mer grunnleggende enn Alexanderteknikken er meditasjon.

De som har drevet med meditasjon har ofte gode forutsetninger for å lære Alexanderteknikken. De utvikler evne til å observere egen oppmerksomhet, velge fokus, og observere uten å gjøre.

Det særegne for Alexanderteknikken er hvordan vi organiserer oppmerksomheten om hode, nakke, ryggsøyle, som et utgangspunkt. Innen meditasjon brukes ofte pusten som fokus for oppmerksomheten. Det har både store fordeler og ulemper, som jeg ikke skal komme inn på her. I utgangspunktet kan hva som helst brukes som fokus. Å ha oppmerksomheten mot hodet, rett og slett bare oppleve hvor hodet er i forhold til resten av verden, og resten av kroppen, kan være en interessant øvelse for økt oppmerksomhet. Du kan prøve det selv nå. Det er ikke akkurat Alexanderteknikk, men det kan være en forberedelse.

Oppmerksomheten kan øves når som helst og hvor som helst. Hvis du først begynner å være mer oppmerksom, vil du oppdage at gjennom en hvilken som helst dag har du ganske mange små øyblikk hvor du kan være oppmerksom på at du er oppmerksom.

Etter at jeg begynte med Alexanderteknikken er det ikke lenger kjedelig å måtte vente på bussen. Det er alltid så mye nytt å finne ut om egen bevissthet og oppmerksomhet. Som jeg pleier å si: det finnes ikke dødtid så lenge du ikke slår tiden ihjel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar