tirsdag 24. mars 2020

Nettbasert Alexanderteknikk-undervisning

Forrige søndag vedtok Helsedirektoratet stenging av flere virksomheter, blant annet «fysioterapeuter, kiropraktorer ... og virksomheter som utfører alternativ behandling». Uken i forveien hadde de allerede vedtatt stenging av «frisørtjenester, hudpleie, massasje ... og liknende», og vi Alexanderteknikk-lærere hadde allerede bestemt oss for å slutte å gi «hands-on» undervisning. 
Jeg kategoriserer ikke Alexanderteknikk som «alternativ behandling», men alle andre og myndighetene gjør det, så da har jeg ikke noe jeg skal ha sagt. Selve vedtaket har jeg ingen problemer med. Å innstille «hands on»-undervisning er det eneste fornuftige i dagens situasjon, og som sagt hadde vi allerede gjort det.

I vedtaket som gjelder for blant annet alternativ behandling heter det at stenging skjer «med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern». Pålegg om smittevern innebærer at tjeneste må «kunne ytes på minimum to meters avstand, eller ha kortere varighet enn 15 minutter. Det må ikke foreligge symptomer på luftveisinfeksjon, og det må ikke være risiko for dråpesmitte».

Man kunne i teorien tenke seg at jeg kunne undervise sittende i et hjørne på kontoret mens jeg instruerte eleven på minst to meters avstand. Men da måtte elevene møte på kontoret og all reise øker antall potensielle smittepunkter. Det er ikke verd det. Da er det like greit å ha timene på nettet.

På nett
Bruk av berøring og veiledning med hendene har vært det sentrale element Alexanderteknikk-undervisning i over hundre år. Direkte fysisk kontakt og muligheten til kommunisere kinestetisk har store fordeler i arbeidet med å endre balanse- og bevegelsesvaner. Hvordan undervise uten berøring?

I Alexanderteknikk-timer på nett gjør vi mye av det samme som i vanlig timer. Det finnes uendelig mye som kan gjøres av eksperimentering og utforskning. I en vanlig time er det enklere for meg som lærer å observere prosessen siden jeg kan bruke både øyne, ører og berøring. Å undervise på nettet setter visse begrensinger og kan være mer utfordrende. Men det viser seg at begrensningen også kan gi fordeler.

Fordeler
En av fordelene ved nettbasert undervisning er at eleven blir mer selvstendig. Alt som skjer av endring er en følge av elevens egen tankeprosess og uavhengig av lærerens fysiske inngripen. Eleven vil mye tydeligere se og forstå hva han eller hun kan gjøre på egen hånd. Alexanderteknikken blir elevens teknikk.

I tillegg kommer fordelen av at eleven er hjemme hos seg selv. Alexanderteknikken blir ikke bare noe som skjer på mitt kontor, og kanskje på veien hjem, men noe som eleven lettere assosierer med sine egne daglige omgivelse. Veien fra læringssituasjon til anvendelse blir kortere.

Ulemper
Nettbasert undervisning har også ulemper. Den mest opplagte er at for noen er hjelpen som gis gjennom kontaktbasert undervisning av uvurderlig nytte. «Hands-on» Alexanderteknikk-undervisning gir større fysiske endringer på kortere tid, fysiske endringer som øker forutsetningene for å lære Alexanderteknikken. Dette kan særlig gjelde de som sliter med kroniske smerter av ett eller annet slag. 
Men også denne gruppen vil kunne ha nytte av undervisning uten berøring på ett eller annet tidspunkt i læringsprosessen. Opplevelsen de fysiske endringene gir kan og til overskygge det faktum at endringene avhenger av endring i tenkning. Å gjøre seg mer uavhengig av berøring setter fokus på tankeprosessen og kan gi eleven større evne til å takle egen situasjon.

Den viktigste grunnen til å bruke berøring i undervisningen er at det gjør det så mye lettere for eleven å bli bevisst egne uvaner. Det er så mye enklere å oppdage sine egne uvaner når lærerens hender fungerer som speil. Uten hjelp fra lærerens hender vil dette kunne ta lengre tid. Eleven tar kortere steg framover, det tar lengre tid, men eleven kan lettere finne veien selv.

Hvis du vil prøve en Alexanderteknikk-time på nettet er et bare å ta kontakt. Du finner kontaktinformasjon på min hjemmeside: www.alexanderinfo.no


Relaterte blogginnlegg
 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar