søndag 8. mars 2020

Hvorfor lang er bedre enn kort

Å stille spørsmål er alltid bra når du tar timer i Alexanderteknikk. Spørsmålene du stiller kan være avgjørende for undervisningen. Under et introduksjonskurs nylig stilte en av deltagerne inngående spørsmål om hva som er så bra med å tenke «lengde og bredde». Han var veldig interessert i å forstå hva fordelene var. Jeg tror jeg klarte å svare noenlunde tilfredsstillende på spørsmålene, men i ettertid har jeg tenkt på at det er flere ting som kunne vært nevnt.

Hvorfor kort
Først noen ord om hvorfor denne personen var så interessert i akkurat dette emnet. Han hadde drevet med styrketrening, og i styrketrening er det vanlig å fokusere på enkeltmuskler for å aktivere disse mest mulig og få mest mulig effekt av treningen. Du ønsker at muskelen skal trekke seg sammen mest mulig fullstendig.

Dette er en helt annen innfallsvinkel enn i Alexanderteknikken. I Alexanderteknikken er vi interessert i det dynamiske forholdet mellom kroppsdelene, og da alltid i kontekst av helheten. Å fokusere på enkeltmuskler gjør vi bare unntaksvis, og da eventuelt kun for å hindre uønsket aktivitet.

Selv om vi ikke tenker på aktiveringen av enkeltmuskler i Alexanderteknikken er ikke det nødvendigvis noe som alltid er feil. I noen sammenhenger kan det være nødvendig. I opptrening etter slag, etter operasjoner eller skader kan trening av spesifikke muskler være aktuelt. Dette er fagområdet til fysioterapeuter. Dette kan de bedre enn oss Alexanderteknikk-lærere. Vi hjelper bare til med å sørge for at denne treningen integreres i helheten.

En annen sammenheng der aktivering av enkeltmuskler kan tenkes å være nødvendige og ønskelig er styrketrening og vektløfting på høyt nivå. Det kan tenkes at på aller høyeste nivå, når man nærmer seg grensen for hva som er mulig, at det er ønskelig å ha kontroll på aktivering av enkeltmuskler. Dette blir et eksempel på en form for ekstremsport, og ikke noe det er hensiktsmessig eller sunt for vanlige mennesker å drive med.

Hvorfor lang
Hvis ditt utgangspunkt, din kunnskap og erfaring, er at aktivering og trening av spesifikke muskler er en god ting, er det ikke rart om du stiller spørsmål ved fokuset på å ha lengde og bredde i kroppen. Men først må det sies at dette er egentlig ikke særegent for Alexanderteknikken. Det er mange idretter der lengde er beskrivende for hensiktsmessig kroppsbruk og teknikk. Langrenn er ett eksempel. Dårlig teknikk og koordinasjon er ofte kjennetegnet ved kollaps. Kollapser du blir du kortere.

Hva er så fordelene med å tenke lengde?

Hvis vi først ser på enkeltmuskler er det klart at en muskel som er relativt lang kan utføre mer arbeid i form av bevegelse enn en som allerede er kort. (Når jeg skriver «relativt» lang er det fordi en muskel kan også være for lang. En muskel som er overstrukket har ikke et godt utgangspunkt å arbeide ut ifra). Når vi snakker om lengde i sammenheng med enkeltmuskler er det også slik at en lang muskel normalt vil være relativt avspent. Kroniske spenninger gir ofte korte muskler. Lange muskler er så avgjort bedre enn korte.

Når vi snakker om «lengde» i Alexanderteknikken er det ikke enkeltmuskler vi snakker om, men om forholdet mellom kroppsdelene og organiseringen av kroppen generelt. Indirekte vil musklene påvirkes. Å tenke lengde i Alexanderteknikken har først og fremst en preventiv hensikt. Å tenke lengde motvirker for mye spenning, og samtidig motvirker det for lite spenning og kollaps. Å tenke lengde (og bredde) sørger for at bare det som skal skje skjer. Å tenke lengde er med andre ord et hjelpemiddel til å endre uvaner.

En annen måte å beskrive det som skjer når vi tenker lengde på er at arbeidet fordeles over en større del av kroppen. Kraftbruken fordeles over flere muskler og kraften vi har utnyttes bedre. Vi blir på en måte sterkere.

Introduksjonskurset jeg nevnte innledningsvis hadde ryggsmerter som tema. Ryggen er den delen av kroppen som virkelig kan gjøres kortere. Å tenke lengde vil derfor ha stor innvirkning på hvordan ryggen fungerer. Hvordan ryggen fungerer påvirker i sin tur hvordan pusten fungerer. Å ha lengde i kroppen er fordelaktig for sirkulasjon og hjerte- og lungefunksjon.

Til slutt må vi ta med at hvis vi tenker på musklene i seg selv er det å tenke lengde en mye mer direkte og effektiv måte å tenke avspenning på enn måten folk vanligvis bruker. Å tenke lengde gir et signal til musklene om redusert spenning samtidig som effektiv funksjon kan opprettholdes. Denne formen for avspenning kan derfor brukes mens du er i aktivitet. Og det beste av alt er kanskje at dette er noe hvem som helst kan lære.


Relaterte blogginnlegg 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar