søndag 17. november 2019

Organisert oppmerksomhet

Alexanderteknikken går ut på å finne ut hva du gjør som du ikke behøver å gjøre og så slutte med det. I prinsippet enkelt, men som jeg nevnte i en tidligere artikkel kan vi møte noen utfordringer på veien.

En av utfordringene er at vi er så vante med vanene vi har at vi ikke legger merke til dem. De er usynlige for oss. Så hvordan kan vi begynne å legge merke til dem?

«Vi må begynne å kjenne bedre etter», tenker du kanskje. En veldig naturlig tanke. Men i Alexanderteknikken løser vi dette på en mer indirekte og mer elegant, og til syvende og sist mer funksjonell måte.

Vi bedrer følsomheten og evnen til å registrere hva som foregår ved å forbedre koordinasjonen av muskelskjelettsystemet. Det kan vi gjøre uten at vi behøver å «føle» detaljene. Bedre koordinasjon betyr at musklene har dynamisk spenning, er relativt avspente og dermed mer følsomme.

Koordinasjon av muskelskjelettsystemet er avhengig av hvordan vi organiserer oss i forhold til tyngdekrafta. Denne organiseringen skjer automatisk, men vi kan påvirke den, og for å påvirke den trenger vi oppmerksomhet.

Men det vi trenger er utvidet oppmerksomhet, ikke fokus på detaljer. Vi trenger ikke «konsentrasjon». For snevert fokus vil ofte gjøre at vi holder igjen og hemmer bevegelsene. 
En generell oppmerksomhet er tilstrekkelig til å observere forholdet mellom delene av kroppen og forholdet mellom oss selv og omgivelsene.

Oppmerksomheten er en begrenset resurs, den må utnyttes med omtanke. Heldigvis kan oppmerksomheten også trenes. Å kunne velge hvordan å bruke oppmerksomheten er en form for ferdighet.

Å koordinere muskelskjelettsystemet handler i stor grad om å organisere oppmerksomheten. Du kan trene på det med en veldig enkel øvelse. Du kan spørre deg selv: «Hvor er hodet mitt?». Du behøver ikke å «kjenne etter» for å vite hvor hodet ditt er. Det er nok bare å registrere det. Deretter kan du tenke på hvor hodet ditt er i forhold til for eksempel kontakten du har med bakken, det du berører med hendene, skjermen du ser på og/eller rommet du er i.

Når du er blitt vant til denne formen for organisert oppmerksomhet er neste steg å kunne ha litt oppmerksomhet om deg selv også mens du er i bevegelse. Når du kommer så langt har du et godt grunnlag for å mestre Alexanderteknikken.


Relaterte blogginnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar