søndag 3. februar 2019

Selvkoordinering

Frederick Matthias Alexander utviklet Alexanderteknikken for å bli kvitt stemmeproblemer som hemmet hans kariere som skuespiller. Siden har det vist seg at teknikken han utviklet kan brukes til å forbedre alle mulige slags ferdigheter, og at den kan ha helseeffekter.

Arbeidet med å utvikle teknikken beskrev Alexander senere i boken The Use of the Self. Utfordringen han stod overfor var å gjøre bevegelsene uten at uvanene automatisk slo inn. Alexander fant ut at han som forutsetning måtte sikre generell god koordinasjon av kroppen. Dette gjorde han ved å ta seg tid (inhibition) til å «tenke retning» (direction): La nakken være fri slik at hodet kan gå fram og opp slik at ryggen kan bli lang og bred.

I forrige blogginnlegg skrev jeg om hvordan alexanderlærer Cathy Madden benytter Alexanders beskrivelse av utviklingen av teknikken som modell for sin undervisning. Hun kaller framgangsmåten «The Alexander Technique Progression».
Madden reformulerer begrepene i Alexanderteknikken på en kreativ måte. Hennes versjon av å tenke retning er: 
You ask yourself to COORDINATE so that your head can move so that all of you can follow so that you can do (whatever you are doing) (Madden 2014, s. 52; 2018, s. 51-2).

Du ønsker … 
Fordelen med å bruke ordet «ask», å be om noe, er at det er en vennlig invitasjon. Retningene er noe vi tenker, noe vi ønsker, ikke noe vi skal gjøre. Å forsøke å gjøre retningene er nettopp problemet for mange. Det er fristende å gjøre bare litt, for å få noe til å skje. 

Den andre feilen mange gjør er å prøve for hardt. Det fører automatisk til spenninger. Å tenke en tanke krever en viss oppmerksomhet, men ikke anstrengelse. Det beste er å beskrive retningene som noe du ønsker eller ber om.

å koordinere deg selv … 
Madden skriver ordet koordinere med små blokkbokstaver. Med uttrykket mener hun noe mer enn bare fysisk koordinere armer og bein: «The sense in which I mean to COORDINATE is to call a harmonious organization of the whole self to the parts and the parts to the whole self» (Madden 2018, s. 30). Koordinasjonsprosessen involverer alle aspekter ved oss selv, og aktiviteten vi utfører. Det som kjennetegner koordinasjon i Alexanderteknikk-sammenheng er et muskelskjelettsystemet har en kvalitet og karakter som kan karakteriseres som dynamisk og ekspanderende. 

slik at ... 
Alt henger sammen med alt. Å tenke retning er en prosess hvor hvert trinn påvirker neste, og omvendt. Maddens første trinn, «ask yourself to COORDINATE» tilsvarer Alexanders «inhibition», å ta tid. Å ta seg nok tid kan i seg selv være nok til at koordinasjonen ikke forstyrres. Dermed kan nakken være dynamisk slik til at hodet har potensiale til å kunne beveges.

hodet ditt kan bevege seg … 
Til å begynne med brukte Alexander ordet «relax» om nakken (Alexander 2004). Senere frarådet han å bruke både ordet «relax» eller «free» (Carrington 1996 s. 59) Men «la nakken være fri» er likevel blitt den mest brukte formuleringen. 
Hva menes med «fri nakke»? Det er ganske vagt. Om du tenker at hodet har potensiale for å bevege seg betyr det at nakken må være relativt fri, ikke anspent men heller ikke kollapset. Dette kan være en hensiktsmessig og praktisk måte å tenke på.

slik at resten av kroppen kan følge etter … 
Dette beskriver et grunnleggende trekk ved hvordan virveldyr, inkludert oss mennesker, beveger seg: hodet først og kroppen følger etter. «The head leads and the body follows» er et sitat fra Rudolf Magnus som forsket på nakkereflekser og som Alexander ble sterkt påvirket av.
Når vi beveger oss på en ukoordinert måte kjennetegnes det ved at vi enten kollapser eller blir anspente. I begge tilfeller kan vi på en måte si at vi gjør oss selv kortere. Å tenke at hodet kan lede vil hjelpe til å bevare lengden i muskelskjelett-systemet når vi beveger oss.

slik at du kan gjøre det du gjør 
Retningene er forberedelse til aktivitet. Retningene kan i seg selv ses på som intensjon om bevegelse. Ønsket om bevegelse mobiliserer kroppen til aktivitet, noe vi utnytter for å organisere muskelskjelett-systemet på en god måte. En klar intensjon fremmer god organisering. Madden sier det på denne måten: 
If the coordination organizing wish is not directly connected to doing something, the result is usually an overall discoordination (Madden 2018. p. 27).

Alt på en gang 
Alexander skrev at retningene skulle tenkes «all together, one after the other» (Alexander 1985). Retningene utgjør én bevegelse, én gest. Til å begynne med tar det tid å tenke hele setningen: Jeg ønsker å koordinere meg slik at hodet kan bevege seg slik at kroppen følger etter slik at jeg kan …Etterhvert blir det én tanke: 
In the remaining descriptions, I use * to mean 'Ask youself to COORDINATE so that your head can move so that all of you can follow so that you can ... It is also an accurate visual representation showing that once you have rehearsed the COORDINATE sequence a few times, implementing it becomes rapid (Madden 2014, p. 47). 
Madden forteller om hvordan hun lar deltagerne i sin gruppeundervisning selv komme med forslag til ett ord som kan beskrive og erstatte setningen:
In my teaching studio, the central invented word is an active verb that we devise to invite ourselves to cooperate wiht our design. … After years of varieties of experiments with language, I find my students are most successful (in the speed of understanding) if the chosen word is new and thus unattached to preconceived mearnings. It seems beneficial that the word also be playful. The first time I used a made-up word in a beginners, class, I was astounded by how fast they learned. (Madden 2018, s. 96).
Eksempler på ord elevene hennes har foreslått og benyttet er «pepla, ctenophore, momo, kirribilli, m'walla, danjillie» (ibid). 

Hvilket ord ville du funnet på?


Relaterte blogginnlegg: 


Litteratur 
Alexander, Frederick Matthias. 1985. The Use of the Self. Victor Gollancz. 
Alexander, Frederick Matthias. 2004. Constructive Conscious Control of the Individual. Mouritz.
Carrington, Walter, 1996. A Time to Remember - Personal Diary of Teaching the F.M.Alexander Technique in 1946. The Sheildrake Press 
Madden, Cathy. 2014. Integrative Alexander Technique Practice for Performing Artists. Intellect.
Madden, Cathy. 2018. Teaching the Alexander Technique: Active Pathways to Integrative Practice. Singing Dragon. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar