søndag 5. august 2018

Definisjoner av Alexanderteknikken

Jeg har brukt sommeren på å lese bøker om Alexanderteknikk. Det er en av måtene jeg holder meg faglig oppdatert på. De siste årene er det gitt ut mange nye bøker. Det er mange jeg ikke hadde rukket å lese og jeg hadde mye å ta igjen. Så langt i sommer har jeg lest ni bøker og er igang med nummer ti og eleve.

Jeg tar notater underveis når jeg leser. En av tingen jeg noterer meg er hvordan forfatteren definerer Alexanderteknikken. Det finnes mange måter å beskrive og definere teknikken på, og jeg samler på gode definisjoner. Her er noen av dem jeg fant.

Jeg synes denne er ganske morsom. Den sier at Alexanderteknikken hjelper deg til å bli et bedre virveldyr:
My current description of the Alexander Technique is that it is a tool for self-education that helps the user be a better vertebrate (Spaeth, 2018, s. 315). 
At vi er virveldyr innebærer at vi har en bestemt type «design» som vi må ta hensyn til.
AT is a means to efficiently engage the “how” or the process of fulfilling our desires, that best matches our inherent design (Cassini, 2018, s. 76).
For å kunne ta hensyn til vår «design» eller nedarvede fysiologi må vi tenke konstruktivt: 
AT is conscious, constructive thinking, cooperating with design as a creative response to desire (Conklin, 2018, s. 97).
De to siste eksemplene bruker ordet «desire». Det var et ord Alexander brukte mye. Ingen bevegelser kan sies å være følelsesmessige nøytrale, men kommer fra en trang til å gjøre noe. Jo sterker denne trangen er, jo vanskeligere er det å endre handlingen eller vanen. Alexander brukte vanligvis ordet i negativ betydning. Trangen var noe som måtte stoppes: 
My technique is based on inhibition, the inhibition of undesireable, unwanted responses to stimuli, and hence it is primarily a technique for the development of the control of human reaction» (Alexander i Carey, 2017, s. 1).
Cassini og Conklin bruker ordet desire i positiv betydning for å beskrive ønsket vi kan ha om å utrette noe. Det vi drømmer om å gjøre. 
Constructive Conscious Kindness to Yourself, Cooperating with Your Design, Supporting Your Desires and Dreams (Madden, 2018, s. 220).
Å ta hensyn til både din struktur og dine drømmer innebærer å være snill mot deg selv.
Alexander's work is founded upon this question: how do I go about treating myself kindly? (Fertman, 2018, s. 42)
For å kunne gjør det må vi kunne ta valg. 
The Alexander Technique, developed by F.M. Alexander is a method for making choices in how we do what we do. (Adams, 2018, s. 25).
Vi ønsker å gjøre det vi gjør med god koordinasjon.
AT is a pscyhophysical change process using conscious thought to restore coordination and/or prevent miscoordination in human functioning. (Madden & Juhl, 2017, s. 10).
Ordet «integrasjon» kan også brukes til å beskrive det vi er ute etter. 
The Alexander Technique is is an enquiery into human integration, into what integration is, what restores it, and what disturbs it. It's a foundational study. Integration underlies everything we do. The more of it we have, the easier it is to do what we're doing (Fertman, 2018, s. 3-4).
Målet er kvalitet. 
I describe the Alexander Technique as a tool that can be used to do something with quality (Conklin, 2018, s. 97).
Resultatet er velvære. 
Alexander Technique is a way of learning to be more comfortable in your own body (Buono & Mallen, 2017, s. 19).
 Selv om beskrivelsen over er riktig er dette egentlig en upresis forklaring på teknikken. Alexanderteknikken gjør kroppsfølelsen (propriosepsjonen) mer nøyaktig. Du vil også føle mer av det du gjør feil.

Alexanderteknikken kan brukes til hva som helst.
The Alexander Technique is not a technique for anything in particular (Fertman, 2018, s. 3).
En vertøykasse.
The Alexander Technique is like a toolbox for life (Derbyshire, 2017, s. 42).
Men hva er inni denne verktøykassa? 
I en bok om å undervise teknikken til barn forenkles teknikken til det helt grunnleggende, til prinsippene «inhibition and direction». 
Stopping in order to become the boss of your body. Floaty balloon head and runny custard shoulders. (Merry, 2018, s. 24). 
Jeg er ikke helt fornøyd med «runny custard». Slappe og klissete skuldre er ikke bra. Jeg vil heller si noe som: 
Stopp, og bli sjef for kroppen. La hodet flyte opp og la ryggen smile. 

Slike korte definisjoner kan gi en viss idé, men for å forstå hva teknikken går ut på kreves en lengre forklaring. Eller enda bedre - ta en time. 

***

Selv om jeg har lest 10 bøker i løpet av sommeren har jeg minst 15! liggende på hylla. Mange av dem er oppdaterte utgaver av gamle bøker, men det er også flere nye. I tillegg til å lese bøker i høst håper jeg også å få tid til å undervise og til å skrive på denne bloggen.  


Relaterte blogginnlegg


Litteratur
Alexander, Frederick Matthias. 1946 (2000). The Universal Constant in Living. Mouritz.
Adams, Debi (2018). Hands Last. I Galvanizing Performance. Madden, C & Juhl, K (eds). Singing Dragon. 
Buono, A & Mallen, A. (2017). For the Love of Games: Alexander Technique Activities. fortheloveofgames2017@gmail.com.
Carey, Sean (2017). Think More, Do Less: Improving your teaching and learning of the Alexander Technique with Marjory Barlow. HITE Books. 
Cassini, Corinne (2018). Confident Creativity. I Galvanizing Performance. Madden, C & Juhl, K (eds). Singing Dragon. 
Conklin, Kate (2018). Engaging the Expert Performer – affinity as pathway. I Galvanizing Performance. Madden, C & Juhl, K (eds). Singing Dragon. 
Derbyshire, Mary (2017). Agility at Any Age: Discover the Secret to Balance, Mobility, and Confidence. CreateSpace.
Fertman, Bruce (2018). Teaching by Hand Learning by Heart: Delving into the Work of F.M. Alexander. Mouritz.
Madden, Cathy (2018). Report on a Five-Day Introductory Class for the University of Washington School of Drama. I Galvanizing Performance. Madden, C & Juhl, K (eds). Singing Dragon. 
Madden, C & Juhl, K (redaktører) (2017). Galvanizing Performance. Singing Dragon. 
Merry, Sue (2018). Alexander in Primary Education: A Workbook and Practical Guide to Teaching the Alexander Technique in Primary Schools. Egenpublisert. 
Spaeth, Crispin (2018). Is This Dance Made of Cake? I Galvanizing Performance. Madden, C & Juhl, K (eds). Singing Dragon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar