tirsdag 16. januar 2018

Hva er Alexanderteknikk?

Det passer fint å begynne det nye året med å skrive om hva Alexanderteknikken er. «Alexanderteknikk? Hva er det?», er det første folk spør om. En grei definisjon er: 
  • et hjelpemiddel til å forbedre måten du beveger deg på
Alexanderteknikken kan være så mye mer. Den kan være ulike ting for ulike mennesker. Folk kommer til teknikken av mange forskjellige grunner. Men grunnleggende handler det om bevegelse. Bevegelse i videste forstand. Å puste er bevegelse og å være oppreist avhenger av at vi kan bevege oss.

Vi beveger oss hele tiden, og for det meste med minimal oppmerksomhet om hvordan vi gjør det. Det meste er automatisk og vanemessig.

Evnen til bevegelse og grunnlaget for bevegelsene er medfødt, men bevegelse er også noe vi lærer og utvikler. Vi mennesker lærer fort og lett, derfor lærer vi også lett uvaner Bevegelsene vi gjør er ikke nødvendigvis optimale. De er gode nok, men det er vanligvis rom for forbedring. 

Typisk er at vi bruker mer muskelspenning enn nødvendig eller vi bruker muskelkraft i feil retning. Uhensiktsmessig bruk av spenning har det kjennetegnet at den bidrar til å presse kroppen sammen i stedet for å hjelpe til med å holde den oppreist og i bevegelse. 

I all enkelhet kan vi si at Alexanderteknikken går ut på å unngå å skvise kroppen.

Hvordan du kan få det til skal jeg skrive om neste gang.


Relaterte blogginnlegg: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar