lørdag 3. februar 2018

Pensum

I de siste par blogginnleggene har jeg skrevet om Alexander-teknikkens fire viktigste prinsipper. De praktiske elementene er «stoppe» og «tenke retning». «Feilsansing» og «primær kontroll» har å gjøre med hvordan sansene fungerer og hvordan kroppen henger sammen.

Men når du kommer for å ta timer i teknikken er det ikke sikkert du hører noe om dette. Det kan være nyttig å vite om prinsippene, men det er strengt tatt ikke nødvendig for å lære teknikken i praksis. Prinsippene er ikke pensum. Det som skal læres har eleven med seg når han/hun kommer på timen.

Vaner
Alexanderteknikken går i all enkelhet ut på å oppdage hva vi gjør som hemmer kroppsholdning og bevegelser og så slutte med det. Alt vi gjør bygger på vaner og vi kan alle ha vaner (eller uvaner) som er mer eller mindre hemmende. Vanene har vi med oss overalt, også til Alexanderteknikk-timene. Noen vaner kjenner du kanskje, men de fleste legger vi ikke merke til. Ved hjelp fra en alexanderlærers hender vil du begynne å oppdage hva du gjør og du kan begynne å endre vaner.

Aktiviteter
I timene brukes grunnleggende aktiviteter som å sitte, stå og gå. Dette er aktiviteter alle gjør og som er utgangspunkt for alt det andre vi gjør. Kan vi gjøre disse aktivitetene på en god måte vil det ha stor innvirkning på våre bevegelser og vår tilstand generelt.

Men for å lære teknikken og gjøre den til vår egen, noe vi bruker til daglig, er det mest effektivt å velge aktiviteter som knytter seg til elevens interesser. Ofte viser disse aktivitetene seg å gi de beste forutsetningene for å lære teknikken og ta den i praktisk anvendelse. Hva eleven kommer til timen med av erfaringer og forslag er det beste utgangspunktet for valg av aktiviteter og innhold i timene.

Kroppskunnskap
Når du lærer Alexanderteknikk følger det som regel med å lære noe om hvordan kroppen henger sammen. Det er særlig nyttig å vite hvor leddene sitter. I den forbindelse kan det være nyttig å se på bilder, video eller modeller. Men det er ikke tilstrekkelig med teoretisk kunnskap. Du må kjenne og erfare i din egen kropp. Kunnskapen må bli del av en oppdatert forestilling om kroppen for å gi basis for bedre bevegelser. Det er din egen kropp som du alltid har med deg som du må bli kjent med og som er utgangspunktet for det du skal lære.

Alt studiemateriale har du med deg når du kommer på timen. Lærerens jobb er å hjelpe deg med å gjøre det tilgjengelig. 


Relaterte blogginnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar