søndag 18. februar 2018

Alexanderteknikk og kreft?

Jeg fikk et aldri så lite sjokk da jeg så en artikkel i et nyhetsbrev for alexanderlærere foreslå «Alexander Technique for helping cancer patients». «Give it a Go» var overskriften.*

Påstander om å kunne kurere kreft viser alternativindustriens mørkeste og mest lugubre side. Det florer av virkningsløse og meningsløse alternative metoder som hevdes å ha effekt, og det finnes alt for mange eksempler på hvor tragisk galt det går om nødvendig medisinsk behandling velges bort.

Rehabilitering 
Heldigvis, når jeg fikk lest gjennom artikkelen i nyhetsbrevet, handlet det ikke om kur for kreft. Artikkelen var skrevet av en tysk almenlege som hadde jobbet som «psycho-oncologist». Hun skriver: 
«... having had a personal experience of the value of the Alexander technique, I cannot stop thinking that this technique should become an important additional part of rehabilitation. Patients after a long, strenuous but necessary therapy regimen need more of our help after having literally collapsed in their body and mind». 
Hun skriver videre:
«The German Cancer Society provides counselling as well as other activites such as sports, meditiation, physioherapy, choral singing, drama groups, photography, painting, dancing, suppport groups etc. But I believe that the Alexander technique could add another dimension to the healing if the patient could be taught to use the natural coordination pattern again that the technique cultivates. Utilizing the technique, the patient could literally stand up fully again and regain balance in every way. 
This factor seems essential to be, because the physical and emotional turmoil resulting from diagnosis, surgery, and exausting medical therapies needs to be overcome in order for patients to recover fully from them and accept the situation. The Alexander Technique could provide a great step toward those goals». 

Jeg har ingen praktisk erfaring med kreftpasienter, men ofte underviser jeg personer som er i en eller annen form for rehabiliteringsprosess. Jeg tror det er to måter Alexanderteknikken kan være til nytte på. Generelt kan teknikken gi økt kroppsfølelse og dermed økt selvfølelse og opplevelse av kontroll. Mer spesifikt kan teknikken hjelpe til å endre eventuelle dysfunksjonelle bevegelsesvaner. Personer som har opplevd operative inngrep eller skader, eller som har levd med smertefulle tilstander, utvikler måter å bevege seg på som synes å være til hinder for ytterligere bedring av helsetilstanden. Alexanderteknikken kan hjelpe med å bryte mønsteret.

Det er mest nærliggende å tenke seg at Alexanderteknikken kan ha en effekt ved problemer knyttet til muskelskjelettsystemet. Men det er mulig at teknikken kan oppleves å være til hjelp også på andre måter. Den tyske legen nevner mange ulike aktiviteter som tilbys kreftpasienter. Om Alexanderteknikken kan være til nytte vet vi ikke før noen forsker på det slik artikkelforfatteren foreslår:
 «Why not organize a research study involving Alexander technique lessons! The evidence of the method's effectiveness is undeniable in medical and health-related conditions, but it still seems to me underestimated». 

Alexanderteknikken hjelper ikke mot kreft. Om teknikken kan være til hjelp ved rehabilitering av kreftpasienter vet vi ennå ikke. 

*Schlegelberger, Ute. Give it a Go. Statnews Vol 9 issue 6 January 2017, side 46. 


Relaterte blogginnlegg:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar