lørdag 19. september 2015

Vinkler

Jeg har inntrykk av at når folk flest tenker på hva som er «riktig» bruk av kroppen tenker de på hvilken vinkel kroppen har, eller hvilken vinkel kroppsdeler har i forhold til hverandre. Det kan for eksempel være hvilken vinkel hode eller bekken har i forhold til resten av kroppen, eller vinkelen mellom over og underarm når du skriver på pc, eller vinkelen mellom lår og leggbein når du sitter.

Problemet med en slik tenkemåte er at hvis noen vinkler er «riktige» for kroppen betyr det at andre er «feil». Dermed risikerer du ubevisst å begrense mulighetene, og det er i alle fall feil.

I de fleste situasjoner vil noen vinkler være mer hensiktsmessig enn andre, og kroppen har visse naturlige begrensinger når det gjelder vinkler. (Med mindre du er slangemenneske). Selv om det kan være lurt noen ganger å tenke over hva som er hensiktsmessig, har en slik tenkemåte begrenset nytte. Tenk heller motsatt. Tenk heller at du vil ha flest mulig vinkler tilgjengelig. Jo flere mulige vinkler du har tilgjengelig, jo mer dynamisk og sunn blir kroppsbruken.

Her kan metoder som Feldenkrais og yoga ha sine fordeler. I Feldenkraismetoden utforskes alle muligheter og alle muligheter holdes åpne. I yoga opplever du vinkler og posisjoner du vanligvis ikke opplever ellers i dagliglivet. (Selv om yoga-vinklene også kan bli stereotype i det lange løp).

I Alexanderteknikk-undervisningen bruker vi mye av helt enkle bevegelser. En fare med det er at mengden av vinkler reduseres. Om ikke læreren er flink til å foreslå variasjoner kan eleven ubevisst begynne å begrense sine muligheter.

Uheldigvis ser jeg ofte Alexanderteknikk-lærere komme med råd om hva som er hensiktsmessige vinkler. Selv om dette i og for seg er fornuftig, har det ingenting med Alexanderteknikken å gjøre, og fører lett til misforståelser.

Gjør heller motsatt: bruk det du kan om Alexanderteknikken mens du utforsker alle mulige vinkler.
Husk at Alexander sa: «There is no such thing as a right position, but there is such a thing as a right direction».

Hva det betyr skal jeg skrive om neste gang.


Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar