lørdag 9. mai 2015

Å selge ingenting

Jeg var i diskusjon med noen nylig som mente at Alexanderteknikk-lærere gjør en dårlig jobb med å markedsføre teknikken. Det kan han ha rett i. Men det han sammenlignet med var markedsføringen av yoga. En urettferdig sammenligning. Det finnes sikkert 100 yoga-instruktører for hver Alexanderteknikk-lærer. Alle vet hva yoga er.

Yoga består i hovedsak av øvelser. Yoga er selvfølgelig mye mer enn det, men yoga praktisere først og fremst ved å gjøre øvelser. Yoga er noe du gjør. Alexanderteknikken, til sammenligning, går i hovedsak ut på å la være å gjøre noe. Alexanderteknikken er mer avlæring enn læring.

Når du ser et bilde av noen som gjør yoga-øvelser er det innlysende hva de holder på med. Hvis du ser et bilde av noen som gjør Alexanderteknikk vil du ikke legge merke til noe spesielt. Alexanderteknikken brukes i alle mulige slags aktiviteter. Ingenting ved selve aktiviteten vil avsløre at du bruker teknikken. Kanskje hvis du sammenligner foto av samme person i samme aktivitet, med og uten Alexanderteknikk, vil du kunne observere noen forskjeller.

Når du ser bilder som skal illustrere Alexanderteknikken vil det ofte være bilder av undervisningen av teknikken. Du kan ofte se bilder av læreren som har hånden på elevens nakke eller rygg. Men dette er bare en måte Alexanderteknikken undervises på. Noen ganger har læreren ikke hånden på eleven, men det er fremdeles Alexanderteknikk som undervises. Alexanderteknikken er prosessen som foregår inne i hodet til eleven (og læreren). Alexanderteknikken er usynlig.

En annen illustrasjon som er vanlig er bilde av noen som ligger i semisupine eller «aktiv hvilestilling». Det kan hende at vedkommende holder på med Alexanderteknikken. Men hvem som helst kan ligge i aktiv hvilestilling uten engang å vite hva Alexanderteknikken er. Aktiv hvilestilling er ikke Alexanderteknikken, uansett hvor nyttig hvileposisjonen er.

I stedet for å selge Alexanderteknikken selger vi resultatet av å lære Alexanderteknikken, forteller hva folk kan få i utbytte. Men da møter vi andre problemer.
Vi kan for eksempel si noe om hva slags helsemessige effekter som kan forventes. Problemet her er at Alexanderteknikken fort begynner å høres ut som en form for terapi, noe den ikke er, selv om teknikken beviselig har helsemessige effekter.

Et annet alternativ er å fokusere på effekten Alexanderteknikken har på «kroppsholdning». Men folk flest forbinder kroppsholdning med fysioterapi-øvelser og det å «rette seg opp» for å få «riktig» holdning. Ikke særlig tiltalende synes jeg, og det gir et feil inntrykk av hva teknikken går ut på.

Vi Alexanderteknikk-lærere kunne ellers også prøvd å «selge» effekten av selve timene - den lette følelsen av avspenning. Men avspenning kan du også få fra massasje og andre ting, selv om følelsen etter en Alexanderteknikk-time kan være ganske annerledes. Dessuten, som jeg har vært inne på i tidligere innlegg, virker det mot sin hensikt å fokusere på følelsen av avspenning. Det er en blindvei.

Men, vi kan også promotere Alexanderteknikken som en selvhjelpsmetode og en ferdighet, noe du lærer for å ha nytte av resten avlivet. Noe du bruker for å bevege deg mest mulig effektivt, for å bruke krefter hensiktsmessig og for å kunne takle egne reaksjoner på en best mulig måte. Selv om vi da fremlegger Alexanderteknikken for hva den er, er vi tilbake til problemet vi begynte med.

Folk flest tror de vet hva de gjør når de beveger seg. At det er mulig å bevege seg med enda mindre bruk av krefter enn de allerede gjør er hinsides fatteevne. Vi er alle så vante med å gjøre ting på den måten vi gjør at vi kan være fullstendig overbevist om at noe slikt ikke er mulig. Vaner er vår eneste referanseramme.

Folk flest fortsetter derfor å gjøre ting på samme måten de alltid har gjort. For å løse et problem tror de at de må gjøre mer av det de allerede gjør. Det gir seg utslag i troen på at en eller annen perfekt øvelse skal løse alt, enten det er styrketrening eller andre øvelser. Løsningen på veldig mange problemer er tvertimot å gjøre mindre av noe. Slutte å gjøre det som fører til problemet. Problemet oppstår jo vanligvis ikke av seg selv. (Ikke misforstå. Det betyr ikke å slutte med fysisk aktivitet.)

Å lære Alexanderteknikk er i stor grad av-læring, læring i å gjøre mindre. Som en kjent Alexanderteknikk-lærer sa det: «All you want is a little bit of nothing.» (Marjorie Barstow).
Så – hvordan selger du en liten bit av ingenting?


Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar