lørdag 4. januar 2014

Krystallsyke

Den første telefonen jeg fikk i det nye året var fra ei som lurte på om Alexanderteknikken kunne hjelpe mot «krystallsyke». Nei, sa jeg, et slikt problem måtte hun gå til legen med. Hun sa at hun hadde fått diagnosen av en lege som hadde fortalt at det ikke fantes medisiner mot krystallsyke, og at en bekjent av henne hadde blitt bra etter timer i Alexanderteknikk. Jeg svarte at hvis hennes venn var blitt bedre av Alexanderteknikken var det heller tilfeldig. Jeg «behandlet» ikke krystallsyke. Hun burde ta en ny prat med legen, for det finnes behandling mot krystallsyke som kan være effektiv.

Krystallsyke eller «benign posisjonell vertigo» som det heter på fagspråket, gir plutselige anfall av svimmelhet og skyldes at partikler forstyrrer væskebevegelsen i buegangene i det indre øret. Buegangene er sanseorganer som registrerer hodets bevegelser og posisjon. Lidelsen kan enkelt behandles ved at pasienten føres gjennom bestemte bevegelsessekvenser. Den mest brukte er Epleys manøver.

Det forundret meg at legen ikke hadde behandlet henne, eller i det minste henvist henne til noen som kunne utføre behandlingen. Det finnes også øvelser man kan gjøre selv, men de er ikke like effektive. Selv om krystallsyke ikke er en alvorlig lidelse, og oftest går over av seg selv, kan den være svært plagsom. Behandlingen tar kort tid og anses som trygg når den utføres av kvalifisert helsepersonell. Krystallsyke kommer ofte tilbake etter en tid, men da er det bare å gjenta behandlingen. Det er selvfølgelig mulig at kvinnen jeg snakket med hadde andre medisinske problemer som gjorde at legen anså behandling som uaktuell. Uansett virket hun dårlig informert.

Personen som angivelig ble bra etter timer i Alexanderteknikk ble antagelig bra helt av seg selv. Det er også en mulighet at bevegelsene som skjer i forbindelse med at eleven ligger på en benk i timen tilfeldigvis var det som skulle til for å korrigere problemet, noe som må karakteriseres som utrolig flaks. En tredje mulighet er at personen hadde feil diagnose.

Svimmelhet kan ha mange årsaker og ofte kan årsaken være vanskelig å finne. Før var det mange som fikk «virus på balansenerven», en forklaring man stort sett har gått bort fra. Balanse er en kompleks prosess og mange faktorer kan spille inn og føre til forstyrrelser i prosessen.
Spenninger og stress kan føre til svimmelhet. I den forbindelse har Alexanderteknikken absolutt noe å bidra med. Når kropp og tanke ikke harmonerer kan oppmerksomhet om egne bevegelser bidra til orden i kaoset.

Svimmelhet kan ramme hvem som helst, men er mest vanlig hos eldre mennesker. Oftest er det helt ufarlig, men kan i noen tilfeller indikere alvorlige problemer. Gå til legen og få sjekket det ut!
Om du har krystallsyke skal legen kunne diagnostisere det ved å utføre spesifikke tester, og gi deg behandling. Alexanderteknikk hjelper ikke mot krystallsyke.


Relaterte blogginnlegg:
Balansekoden


Lenker
Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Krystallsyke - benign posisjonell vertigo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar