søndag 17. november 2013

Ankelen

Når du lærer Alexanderteknikk er det en stor fordel å bli så godt kjent med egen kropp som mulig. Spesielt er det nyttig å bli kjent med skjelettet, hva slags form skjelettet har, og aller viktigst hvor leddene er. Det er de harde fakta du har å forholde deg til.

Med ujevne mellomrom skriver jeg blogginnlegg om hvordan kroppen henger sammen. Forrige gang skrev jeg om Tibia og fibula. det er over et år siden. Nå er det på tide å gå videre til ankelen.

Talus
På hver side av ankelen har du en kul. Dette er endene av leggbeina (tibia og fibula). Mellom disse kulene har du en knokkel som heter talus, eller ankelbeinet på godt norsk. En veldig interessant liten dings. Det uvanlige med talus er at ingen muskler er festet til knokkelen.

Oversiden av talus buer oppover og utgjør leddflaten mot tibia. Det er også leddflater på hver side av denne buen som møter endene av leggbeina. Leddet mellom talus og leggbeina utgjør det egentlige ankel-leddet. Her er det i hovedsak bevegelse forover og bakover (dorsifleksjon og plantarfleksjon) . Overflaten av talus smalner noe bakover, så leddet er minst stabilt når du peker tærne nedover.
På undersiden har talus flere leddflater mot hælbeinet (calcaneus) og foran en buet leddflate mot båtbeinet (naviculare). 
Tilsammen utgjør disse talocalcaneonavicular-leddet. Sammen med selve ankel-leddet fungerer disse nærmest som et kuleledd som gjør at du kan bevege foten i alle retninger.
Mitt inntrykk er at mange tror at selve ankel-leddet er lavere ned enn det egentlig er. Antagelig fordi vi har bevegelighet også lengre ned. Kanskje har dette noe å si i aktiviteter der ankel-leddet beveges mye, for eksempel når du går. Det er noe å tenke over. Hva skjer om du tenker på hvor ankel-leddet faktisk er når du går? Kanskje du kan være friere i anklene?

Men ellers tror jeg det er like greit å betrakte hele ankelen som et kuleledd. Ankelens oppgave er å kunne la foten tilpasse seg underlaget. Da må vi la foten kunne bevege seg i alle retninger.

Frie ankler
Du har ingen muskler i anklene. Men ved å tenke på anklene påvirker du hva som skjer i musklene andre steder, først og fremst i leggen. Musklene i leggen har sener som går gjennom ankelen og er festet i foten.
En måte å tenke på er at du vil la ankelen være fri slik at foten kan tilpasse seg underlaget. En annen måte er å tenke at foten kan få hvile mot underlaget, og at du må la hele kroppen kunne balansere fritt i ankel-leddet. Hele kroppsvekta di balanserer på toppen av de to ankel-beina, som er ganske små i forhold til den store og viktige jobben de gjør.

Det er veldig forskjell på hvordan folk kjenner anklene sine. Når jeg begynner å snakke om «frie ankler» er det noen som bare ser rart på meg. Andre tar det som en selvfølge.

En måte å utforske hva som menes med «frie ankler» er å stå rett opp og ned på begge beina og gjøre store bevegelser med armene. Hvis du ikke er helt stiv vil alle ledd i beina bevege på seg, inkludert anklene. Deretter prøver du å gjøre det samme, samtidig som du forsøker å stramme slik at anklene ikke beveger seg. Nå har du ikke frie ankler. Å ha frie ankler er å tillate naturlig bevegelse mellom foten å leggen.

Legg merke til hvordan karakteren på armbevegelsene endrer seg avhengig av om anklene er frie eller låste.

Balanse
Ankel-leddene har stor betydning for balanse. Det kan du kjenne om du forsøker å balansere på ett bein med lukkede øyne. Du kan kjenne stor aktivitet i foten og i ankelen. Siden ankel-leddene har betydning for balansen påvirker hva som skjer her spenninger ellers i kroppen. Kan vi ikke balansere vil vi spenne oss uansett hva vi forsøker å gjøre.

Ankel-leddene har noe av den samme generelle innvirkning som leddet mellom hodet og nakken, fra den andre enden av kroppen. Det er en sammenheng. Friere ankel-ledd kan gi friere nakkeledd, og omvendt. Det er en god ide å tenke på de to områdene samtidig. Fri nakke, og frie ankel-ledd. Hvis du tenker på de to samtidig får du samtidig en idé om lengden av hele kroppen. Hvis du skal begynne en aktivitet fra stående stilling er «fri nakke, frie ankel-ledd» enkleste lynsjekk på at du begynner fra nøytral stilling.

Bli godt kjent med ankel-leddene dine, og tenk på dem samtidig som du tenker på hode-nakke-leddet. Da har du god kontroll på det meste.

Relaterte blogginnlegg:
Tibia og fibula
Livets harde fakta

Atlas Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar