mandag 29. mars 2010

Et lite under

Undrenes tid er ikke forbi, og nå skjer et lite mirakel på Norges musikkhøyskole. På tross av at NMH er inne i en omstillingsprosess og må gjøre innsparinger, skal de til høsten gi tilbud om Alexanderteknikk til sine studenter.

Studentene ved NMH er noen ordentlige heldiggriser. De får et opplegg som går over et helt år med 2x90 minutters klasser annenhver uke. Gruppeundervisning i Alexanderteknikk kan passe bra for musikkstudenter. De er vant til «masterclass», som går ut på at læreren underviser én student mens de andre observerer. Å få feedback fra og utveksle erfaringer med medstudenter vil være veldig nyttig.


Det forventes at studentene bruker tid på egenøving ved å bruke teknikken i aktiviteter 10-20 minutter daglig. I tillegg må de levere to skriftlige oppgaver og gjøre en muntlig presentasjon.

Lærer er Stephan Parker, en dyktig og dynamisk lærer fra Bergen. Han har erfaring fra å undervise ved Griegakademiet og Carte Blance Dansekompani.
Å lære Alexanderteknikk ligner det å lære å spille et instrument. Dette kurset er derfor bare en introduksjon, men det vil gi et veldig godt grunnlag for å lære mer.

Foreløbig gjelder tilbudet bare for studenter på 2. avdeling, dvs de som går tredje og fjerde år, og studenter på videreutdanning. Det er litt synd, fordi ofte er det førsteårs-studentene som får belastningsproblemer i det tøffe møtet med musikkstudiene. Men mer erfarne studenter har et modenhetsnivå som gjør at de helt sikkert vil få enda mer ut av faget. Det å anvende Alexanderteknikken i musikkutøving krever stor disiplin. Motivasjon er avgjørende. Derfor synes jeg også det er riktig at dette er valgfag og ikke obligatorisk, selv om alle musikere har nytte av timer i Alexanderteknikk.


Jeg skulle ønske jeg hadde hatt et slikt tilbud den gangen jeg var musikkstudent. Jeg har følt behovet på kroppen rett og slett. I dag har studentene tilbud om «arbeidsfysiologi», noe som i alle fall er bedre enn ingenting. Men som alexanderlærer har jeg undervist musikkstudenter i mange år og ser at arbeidsfysiologi-faget har alvorlige mangler. Det heter seg at studentene gjennom faget skal «bli kjent med egen kropp, og lære å bruke den på en funksjonelt riktig måte». Når musikkstudentene kommer til meg vet de knapt hvor de har hofteledd. Selv om de sikkert har lært noe i teorien har det tydeligvis liten praktisk konsekvens.


Det fine med Alexanderteknikken er at den handler om mye mer enn ergonomi og fysiologi. Alexanderteknikken handler om tenkning i forhold til bevegelse. Alexanderteknikken foregår i området mellom musikalsk idé klingende musikk, og kan frigjøre kreative impulser. Derfor er det passende at Alexanderteknikk er ett blant flere fag oppført under «Musikk og bevegelse».


Kurset på Norges musikkhøyskole har som mål at studentene skal:

  • develop the ability to avoid any damaging or unproductive tendencies
  • develop critical observational capacities and the ability to give constructive advice
  • acquiring the capacity to recognize the personal habits that impede coordination of mind and body and the means to work on these, thereby developing insights into how to apply the Alexander Technique to personal practice and performance

Les mer på NMHs hjemmesider:
http://www.nmh.no/for_studenter/timeplan/valgemner/59635/59792/alex20_alexander_technique_5


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar