fredag 27. november 2009

Sykefravær ned med 42 prosent

Sveits er kjent for klokker, gjøkur og lommekniver. Lommeknivene lages av en bedrift som heter Victorinox. Ved Victorinox-fabrikken innførte de i perioden 2002-2007 Alexanderteknikk i alle avdelinger. I samme periode gikk sykefraværet ned med 42 prosent.

Sykefravær er hett tema i media for tiden. Regjeringen vurderer kutt i sykelønnsordningen. Ifølge arbeidstilsynet utgjorde muskel og skjelettlidelser henholdsvis 46,6 % av langtidssykefraværet og 33 % av uførepensjoneringen 2005. Den samfunnsøkonomiske kostnaden var 30 milliarder kroner. Hva om dette kunne reduseres med rundt 40 prosent?

I Norge finnes ingen vellykket strategi for å redusere sykefravær grunnet muskel-skjelettlidelser. Vanligvis satses det på ergonomi, trening og tøynings-øvelser, men med begrenset effekt. Jeg skal forklare hvorfor.

Ergonomi
God ergonomi er en god ide, et godt utgangspunkt for sunn kroppsbruk. Problemet er at enhver posisjon blir feil når den blir statisk. Det er ikke møbler eller tastatur som avgjør kvaliteten på muskelspenninger, men signaler i nervesystemet, altså hvilke ideer du har i hodet.

Trening
Når det gjelder trening er forsåvidt problemet det samme. Det fokuseres mye på styrke, men krefter er bortkastet om de går i feil retning. Unødvendig bruk av krefter er unødvendig belastning av kroppen. Det er det umulig å komme bort ifra. Unødvendig bruk av krefter kommer av gamle vaner. Økt trening vil ofte bare forsterke (u)vaner.
Det har skjedd en viss forbedring ved at mer trening er balanseorientert. Balansefunksjonen er viktigste faktor for organisering av muskelsystemet. Balansefunksjonen er i sin tur sterkt knyttet til det mentale, altså hvilke ideer du har i hodet. Alexanderteknikken utnytter denne sammenhengen.

Uttøyning
Uttøyning er glimrende for mange ting, men uttøyning endrer ikke bevegelsesstrategien. Derfor blir å tøye ut som å pisse i buksa når det er kaldt, det kjennes deilig ut sånn med det samme. Om du fortsetter å bevege deg som du alltid har gjort vil det uunngåelig bli nødvendig med uttøyning igjen. Hva om du gjorde noe annerledes? For å gjøre noe annerledes må du tenke annerledes, det må gå noen andre signaler i nervesystemet. Igjen er det snakk om hvilke ideer du har i hodet. Sammenhengen mellom idé og bevegelse er selve arbeidsområdet for Alexanderteknikken.

Victorinox
Når Alexanderteknikken ble innført ved Victorinox fylte alle ansatte først ut et spørreskjema. Det var viktig å kartlegge graden av problemer og ikke minst motivasjonen for endring. De som hadde fysiske problemer fikk individuell instruksjon og oppfølging av Alexanderlærer. Resten fikk innføring i Alexanderteknikken i grupper.

Å ta i bruk prinsippene i Alexanderteknikken i hektiske arbeidsaktiviteter kan være krevende. Hos Victorinox valgte de en slags kompromissløsning som viste seg effektiv. Det ble lagt inn 5-minutters pauser i arbeidsdagen kalt «balance-time» hvor de ansatte utførte enkle bevegelser med fokus på Alexanderteknikk-prinsipper. Øvelsene var utarbeidet av Alexanderlæreren og gav anledning til re-fokusering, økt kroppsbevissthet og økt tilstedeværelse. Lederen i hver avdeling i bedriften fikk instruksjon i å lede gjennomføringen av «balance-time» 2-3 ganger daglig. Arbeidstakerne fikk også tips om hvordan å ta vare på seg selv på egen hånd ved å gjøre bruk av Alexanderteknikkens prinsipper gjennom det vi kaller «aktiv hvile eller «konstruktiv hvile».

Ved Victorinox-fabrikken i Sveits er det 950 ansatte. Hvor mange Alexanderlærere måtte til for å gjennomføre mirakelet? Gjennom et godt samarbeide med bedriften var det nok med én eneste Alexanderlærer. Snakk om billig løsning. Det lønner seg å bruke hodet.

Workplace absenteeism cut with Alexander Technique

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar