søndag 10. desember 2023

Gir Alexanderteknikk bedre balanse?

Jeg blir av og til spurt om Alexanderteknikken gir bedre balanse. Svaret er ja, muligens, men det avhenger hva du mener med balanse.

Det finnes forskning som kan tyde på at Alexanderteknikk bedrer balansen:

Det finnes flere studier også, men de er alle små og bare en indikasjon på at teknikken har effekt. Årsaken til effekten er antagelig mer dynamisk og tilpasningsdyktig muskeltonus: 

Alexanderteknikken gir bedre balanse innen de aktivitetene du gjør til daglig. Men når folk flest tenker på balanse ser de for seg akrobater som står på hendene eller ballettdansere som balanserer på tåspissene. Da er det snakk om en spesiell ferdighet. Denne ferdigheten kommer ikke av seg selv.

Om du har aldri så mange timer i Alexanderteknikk vil ikke det gi deg balanse som en ballettdanser. Den formen for balanse får du bare ved å trene på den, og den eneste måten du kan trene balansen din på er å utfordre den.

Det Alexanderteknikken kan gi deg er et hjelpemiddel til å trene balansen på en god måte.

Å balansere på ett bein er noe jeg ofte bruker som aktivitet i timene. Det er en aktivitet som egner seg godt. Effekten av teknikken kan bli tydelig.

Når noen skal til å balansere på ett bein vil de ofte enten synke sammen eller stivne eller gjerne begge deler på en gang. Balansen blir dårligere. Det er jo ikke lurt om hensikten er å gjøre balansen bedre. Bevegelsen fra å stå på to føtter til én fot utføres bedre når du bruker Alexanderteknikken. Samtidig får du trening i å anvende teknikken i praksis. 

Forskning har vist sammenheng mellom balanseevne og levealder. Det er bare å begynne å trene. 
Studie: Denne testen sier noe om forventet levetid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar