lørdag 31. august 2019

Reise seg og sette seg

Alexanderteknikken er noe du kan bruke i alle slags aktiviteter. Den mest brukte aktiviteten i Alexanderteknikk-timer er det å reise seg opp fra en stol og sette seg ned igjen. Bevegelsene kan fortelle oss mye om hvordan vi organiserer bruken av krefter når vi beveger oss. 

Men når eleven selv skal velge aktivitet i en time er det sjelden han eller hun velger det å sette seg og reise seg. Å sitte er noe mange er interessert i. Vi tilbringer ganske mange timer sittende i løpet av dagen, og elever er gjerne ute etter tips om hvordan de kan sitte på en bedre måte for å overleve lange arbeidsdager. Men bevegelsen ned i stolen, eller opp fra stolen, går vanligvis så raskt at de færreste er i stand til å registrere hva som skjer. Det gjør disse bevegelsene krevende å jobbe med på egen hånd, selv om de er aldri så anvendelige i en time med veiledning fra en lærer.

Når det å reise seg opp og sette seg ned så til de grader er utenfor vår oppmerksomhet og interessefelt er det er også naturlig at de færreste har tenkt over hvilken innvirkning kvaliteten på disse bevegelsene kan ha på muskelskjelett-systemets helsetilstand i det lange løp. Det har vært mye fokus på at vi sitter for mye. Men få virker å være klar over at hvordan vi kommer oss ned i stolen har alt å si for situasjonen vi ender opp i. 

Å sette seg, og å reise seg, er bevegelser som går oss hus forbi, men som fortjener større oppmerksomhet. Det er som sagt ikke alltid så lett, men det finnes noe du kan utforske og tenke over som kanskje kan være til hjelp.

Enten eller
Min kariere som Alexanderteknikk-lærer har lært meg at det finnes to typer mennesker. Enten spenner du deg og forstyrrer koordinasjonen av muskelskjelett-systemet mest når du reiser deg, eller du gjør det mest når du setter deg ned. (Noen få gjør kanskje begge deler like dårlig, men det er unntakene). Hvilken type er du?

For en som er utdannet Alexanderteknikk-lærer er det lett å se forskjellen, og enda lettere å kjenne den med en hånd på elevens nakke eller rygg. For eleven selv er det ikke så klart. Men de fleste vil ha en anelse, og som regel er anelsen korrekt.

Din sterke side
I det siste har jeg oppdaget at mange er i stand til å forbedre måten de reiser seg eller setter seg på ved å utnytte sin sterke side. Det gjør at de forstår bevegelsen bedre, og også at de lærer noe om generelt god koordinasjon av kroppen.

Først må du finne ut hva som er din sterke side. Tror du at du er best koordinert og beveger deg lettest og mest effektivt når du reiser deg opp, eller når du setter deg ned? 

De to bevegelsene er veldig forskjellige. Den ene går mot tyngdekraften, den andre går med. Men bevegelsene har også noe felles. Begge krever fri bevegelse i hofter, knær og ankler. 

Mønsteret av unødvendige spenninger, diskoordineringen av muskelskjelett-systemet, vil også ha de samme kjennetegnene enten du reiser deg eller setter deg. Akkurat hva du foretar deg av unødvendige spenninger eller kollaps er ikke så viktig i første omgang. Det viktige her og nå er hvordan du greide å sette deg, eller reise deg, når du gjorde det på en (relativt) god måte.

Samme vei tilbake igjen
Bevegelsene opp fra stolen og ned i stolen er som sagt ulike, nærmere bestemt er de motsatt. Men det er de samme mekanismene som må fungere for at bevegelsene skal skje lett, koordinert og effektivt. Hvis du, for eksempel, synes det går lettest når du reiser deg, kan du forsøke å gjøre det samme når du setter deg igjen. Du tenker at du skal gjøre den samme bevegelsen, bare motsatt vei, når du skal ned igjen i stolen. 

Du vil kunne oppleve at du setter deg ned på en litt annen måte. Dette er ikke snakk om en «riktig» måte å sette seg ned på. Det finnes uendelig mange måter å sette seg ned på som alle er like «riktige». Men du gjør kanskje mindre av noe unødvendig. Hvis du reiser deg opp mer effektivt enn når du setter deg ned er det ganske sikkert fordi du gjør mindre av noe når du reiser deg opp. Dette «noe» er det avgjørende, det du vil gjøre mindre av også når du setter deg.

God koordinasjon
Kanskje opplever du at du må gjøre mer i andre deler av kroppen, at en omorganisering er påkrevd. God koordinasjon handler ikke bare om avspenning, selv om mye handler om å redusere unødvendig spenning. God koordinasjon ligner mer det å stemme et instrument. Alt må justeres i forhold til hverandre.

Om du ikke lykkes i å reise deg eller sette deg på en måte som du vil beskrive som «bedre» håper jeg du i alle fall ble litt mer interessert i å utforske dynamikken i disse bevegelsene. De inneholder nemlig de viktigste elementene for å koordinere kroppen i hvilken som helst aktivitet. 
Å utforske disse bevegelsene er mye lettere med hjelp av en Alexanderteknikk-lærer. Ta gjerne kontakt for en time om du ikke har prøvd.


Relaterte blogginnlegg 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar