lørdag 8. april 2017

Nøkkelen

Jeg har gitt korte introduksjonskurs nesten hver lørdag denne vinteren. En ting som har slått meg er at det skjer noe bemerkelsesverdig idet kursdeltagerne begynner å interessere seg for sine egne bevegelser.

Å observere egne bevegelser er ikke enkelt. Hva er det du skal observere? Selv enkle bevegelser er komplekse når du studerer detaljene. Selv enkle bevegelser involverer flere deler av kroppen og kan utføres på uendelig mange måter. 

Problemet ved å observere egne bevegelser er også at du kan begynne å kjenne etter for mye. Kjenner du for mye etter kan du være sikker på å stikke kjepper i dine egne hjul. Å kjenne etter er mindre viktig enn du kanskje tror. Er du en smule selvobservant vil du kunne oppdage mye uten at du gjør noen ekstra innsats for å«kjenne etter».

Viktigere enn å kjenne etter er å tenke. Det vi får av sanseinformasjon er noe vi bare må akseptere. Det vi kan ha et valg om er hvordan vi tenker og beveger oss. 

På introduksjonskursene får jeg kursdeltagerne til å eksperimenterer med hvilken effekt ulike måter å tenke på har på bevegelser. Tankene, idéene eller «retningene» som prøves ut må kunne integreres i handlingene og anvendes under aktivitet.

Å tenke i aktivitet er uvant for de fleste. En kursdeltaker sammenlignet det med å lære å kjøre bil. I begynnelsen må du bruke ganske mye oppmerksomhet på ratt, clutch, gir og brems. Det er nødvendig å ta tid til forberedelse. Og det er det bemerkelsesverdige som skjer - kursdeltakerne begynner helt av seg selv å ta seg tid til å tenke først.

De har funnet selve nøkkelen til Alexanderteknikken, å ta tid. Det er nøkkelen til å være i kontroll. 

Til å begynne med kan bevegelsene både bli overkontrollert, nølende, for langsomme og for forsiktige. Men når kursdeltagerne først får taket på å kombinere tanke og bevegelse skjer en transformasjon. Bevegelsene endrer karakter. De blir mykere og lettere.

Det er bemerkelsesverdig hvor lite som skal til for å skape endring til det bedre. Første skritt er å ta seg tid til å tenke.

Sett i et videre perspektiv hadde verden vært et (enda) bedre sted om alle tok seg tid til å tenke litt mer på forhånd.

Relaterte blogginnlegg: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar