lørdag 9. april 2016

Råkjør

Roy Palmer har skrevet noen lettleste bøker om Alexanderteknikken. I boken Golf Sense skriver han: 
«If we drove our cars half as badly as most of us drive our bodies, they would constantly breakdown» (Palmer 2010, s.68).

Palmer har helt rett. Det er opplagt at måten vi gjør ting på har innvirkning på helse. Heldigvis er vi mennesker så tilpasningsdyktige at vi kan tåle ganske mye. Det går stort sett bra. I alle fall på kort sikt. På lengre sikt er det sannsynlig at konsekvensene av feil «bruk» blir større. Dårlige vaner har en tendens til heller å bli verre enn bedre med årene.

Når trening og fysisk aktivitet gjør ting verre og ikke bedre; når det å arbeide blir problematisk, eller når dagligdagse aktiviteter som husarbeid blir vanskelig, da kan det være på tide å gjøre noen forandringer.

De enkleste forandringen er ytre forandringer. Du kan finne andre måter å trene på f.eks. Andre øvelser kanskje. Ofte kan det være en god idé. Men om ikke det hjelper tyder det på at problemet ligger på et annet plan.

Det er den samme kroppen og de samme vanene du bringer til de nye øvelsene. Du er den samme og gjør ting på samme måte, dermed har du ikke egentlig forandret så mye. Det du må forandre er måten du gjør ting på.

Måten du står, går og sitter på gir forutsetningene for hvordan du utfører alle andre oppgaver. Derfor begynner ofte Alexanderteknikken-undervisningen ved at vi ser på disse helt grunnleggende aktivitetene. Grunnlaget for disse aktivitetene (og alle andre) er hva du gjør for å holde deg oppreist, det vil si hvordan du organiserer bruken av hodet, nakken, ryggen og beina.

I mine snart seksten år som Alexanderteknikk-lærer har jeg ennå ikke møtt noen som ikke kunne gjøre forbedringer på dette området. Det betyr ikke at det er noe «feil», bare at det helt jevne og ikke det optimale er det normale. Og det jevne er godt nok for de aller fleste for å ha et sunt og lykkelig liv.

Men det betyr også at det er mulig for alle å gjøre ting bedre, å «bruke» seg selv på en bedre måte. Utfordringen er at det krever en læringsprosess. Motivasjon er en forutsetning. Fysiske problemer og smerter er dessverre ofte det som må til før mennesker kommer for å prøve Alexanderteknikken. Det gjelder til og med musikere, som helt opplagt har nytte av teknikken enten de har smerter eller ei.

Når læringsprosessen er i gang er det veldig ulikt hvordan den oppleves. For noen løsner det med en gang, for andre tar det lengre tid. Men før eller siden vil du oppdage at som de fleste av oss har du rast rundt i første gir, med håndbrekket på.

Relaterte blogginnlegg: 

Litteratur:
Palmer, Roy (2010) Golf Sense: Practical Tips on How To Play Golf in The Zone. Front Runner Publications

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar