søndag 15. februar 2015

Aktiv hvilestilling 2

Å ligge i «semisupine» eller «aktiv hvilestilling» er noe vi ofte benytter oss av i Alexanderteknikken. Det er en enkel øvelse hvem som helst kan gjøre selv uten at de har hatt Alexander-timer.

«Skal jeg ha øynene åpne eller kan jeg lukke dem når jeg ligger i aktiv hvilestilling?» Det er et spørsmål jeg ofte får. Det er et godt spørsmål, for som med så mange spørsmål finnes ikke noe absolutt svar.

Åpne øyne
Alexanderlærere flest vil anbefale at du har øynene åpne. Det er mange gode grunner til det. For det første er «aktiv hvilestilling» en øveposisjon der du kan øve på Alexanderteknikk-tenkningen som du kan bruke også når du er oppreist og i aktivitet. Når du er i aktivitet må du vanligvis ha øynene åpne. Å ha øynene åpne også når du ligger gjør situasjonen mer likt den du er i når du er oppreist og i aktivitet.

En annen grunn til å holde øynene åpne er at det kan hindre deg i å overfokusere. Noen føler at de må lukke øynene for å være tilstede i kroppen, for å «kjenne» noe. Hvis du må lukke øyene for å være tilstede i kroppen og tenke Alexanderteknikk, tenker du på feil måte. Antagelig prøver du for hardt. Det skal veldig lite til for å tenke Alexanderteknikk «retninger». Du skal kunne både være tilstede i deg selv og «se ut» og være oppmerksom på omgivelsene rundt deg.

Har du øynene åpne kan du merke om du fortsatt ser med levende øynene, eller om du stivner og fikserer blikket, eller om du blir fjern og sløv og fokuserer for mye innover.

Aktiv hvilestilling er, som navnet sier, en hvilestilling. Når du ligger i aktiv hvilestilling er du ute etter å slippe tak i unødvendig spenning. Men det betyr ikke nødvendigvis at meningen er å «slappe av» slik folk flest oppfatter det. Av og til har jeg elever som prøver å «slappe av» mens de ligger på benken i timen. De blir tunge og livløse i kroppen. Det er ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter en lett balanse. Når du slipper spenning på en slik måte at kroppen føles lettere, er du på riktig vei.

Hvis du lukker øynene, vil muskeltonus generelt reduseres. Kroppen går i hvilemodus. Har du øynene åpne og et aktivt blikk, vil muskeltonus være mer dynamisk og det kan motvirke at du blir for slapp.

Lukkede øyne
Noen ganger kan det være vanskelig å holde øynene åpne. Hvis du er trøtt er det ingenting i veien for å lukke øynene. Du skal lytte til kroppens signaler. Forsøker du å holde øynene åpne når du er trøtt kjemper du bare i mot deg selv. Skulle du duppe av et øyeblikk er det hva du trenger og helt greit. Men er du veldig trøtt og vil sove kan det være bedre å legge seg på en sofa eller i senga om det er mulig.

Hvis du legger deg ned i aktiv hvilestilling og du blir søvnig og begynner å glippe med øyene, kan det hende du var mer sliten enn du var klar over. Hvis det skjer ofte kan det tyde på at du ikke får nok søvn i løpet av natta. Selv om det er greit å ta seg en høneblund i aktiv hvilestilling, er det best å få den nattesøvnen du trenger. Søvn er veldig viktig for Alexanderteknikken fordi Alexanderteknikk avhenger av bevisst tenkning. Får du ikke nok søvn går du bare rundt og er sløv og kan ikke tenke klart.

Lukke og åpne
Du kan selv eksperimentere med forskjellen mellom å ha øynene åpne eller lukket, og kanskje lære noe av det.
Legg deg ned i aktiv hvilestilling og begynn prosessen med å tenke Alexanderteknikk-«retninger» (directions) med øynene åpne. Etter en stund kan du lukke øynene uten at du avbryter prosessen med å tenke retninger. Hva skjer? Er det noe som forandrer seg? Hva blir annerledes? Hvordan blir det annerledes? Åpne øynene igjen og prøv flere ganger å observere hva som skjer når du lukker øynene.

Du kan gjøre det samme med å ha lukkede øyne som utgangspunkt. Ta en pause først slik at du begynner fra et nøytralt utgangspunkt. Legg deg ned i aktiv hvilestilling, lukk øynene og begynn prosessen med å tenke retninger. Etter ei stund, når du er godt i gang, åpne øynene.

Hva skjer? Kan du holde tanken på retninger gående? Kan du beholde like mye mental kontakt med kroppen? Er det noe som endrer seg i måten du tenker på? Lukk øynene igjen og forsøk flere ganger å observere hva som skjer i det du åpner øynene.

Denne eksperimenteringen kan gjøre deg mer bevisst på hvordan du tenker og hvordan du bruker oppmerksomheten.


Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar