lørdag 21. september 2013

Automatisk Alexanderteknikk

Et spørsmål jeg av og til får fra nybegynnere er: vil Alexanderteknikken bli automatisk etterhvert?

Ja, det vil den. Som alle ferdigheter vil den automatiseres jo mer du lærer den og bruker den.

Det er som når du lærer å kjøre bil. I begynnelsen må du tenke bevisst hver gang du skal clutche og gire, etterhvert går prosessen automatisk. Når du kan å kjøre bil går selve kjøringen mer eller mindre av seg selv og du kan ha oppmerksomhet på trafikken rundt deg. På samme måte har du Alexanderteknikken i bakhodet, så og si, og har oppmerksomhet mot det du gjør i hverdagen.


Helt automatisk funker det ikke. Du kan ikke kjøre bil i ubevisst tilstand. Det kreves et minimum av oppmerksomhet. Du må ha et minimum av oppmerksomhet fordi det når som helst kan oppstå situasjoner som krever bevisst inngripen. Slik er det med livet ellers også. Livet er ikke en motorvei med 80-grense uten avkjørsler. Det skjer noe stadig vekk, og så må du forholde deg til det. Hvis du har gode kjøreferdigheter vil du ta riktige avgjørelser i slike situasjoner. Hvis du har tilstrekkelig erfaring med Alexanderteknikken vil din kinestetiske sans være finstemt nok til å gi signal slik at du kan handle konstruktivt.

Legg merke til at da handler du ikke lenger bare automatisk og ubevisst. Jo dyktigere du er, jo mer kan du flyte på rutine, men i de avgjørende situasjoner er det din bevisste inngripen som avgjør.

Automatiske prosesser er veldig nyttige. Hjernekapasitet frigjøres til å gjøre andre ting, og vår hjernekapasitet, eller mer spesifikt - vår evne til oppmerksomhet, har begrensninger. Men det som skjer automatisk har den ulempen at det ikke kan endres. For å forbedre en automatisk prosess må den læres, eller re-læres, bevisst. Vil du forbedre dine kjørevaner må det gjøres bevisst. Vil du forbedre dine ferdigheter i Alexanderteknikken kreves det en bevisst prosess.

Ikke bare det - jo mer du jobber med Alexanderteknikk på en bevisst måte, jo mer vil den automatiseres. Å lære en ferdighet krever bevisst innsats. (Satser du på flaks kan jeg love deg at du ikke kommer langt). Derfor blir jeg en smule skeptisk når elever spør om Alexanderteknikken blir en automatisk greie. Da vil jeg spørre litt nærmere om hva de mener, for undersøke om de har forstått hva det vil si å lære en ferdighet. Noen mennesker ser ut til å ha som ideal å gli gjennom livet mest mulig ubevisst og uberørt. Da er ikke Alexanderteknikken noe for dem. Alexanderteknikken er for deg som være levende tilstede i eget liv.

Da er det et paradoks at Alexander selv, som vektla budskapet om «conscious control» utviklet en undervisningsmetodikk som i stor grad hviler på «hands-on guidance». En veiledning gjennom kroppen, gjennom kinestetisk sans. Tilsynelatende en form for ubevisst læring. Alexander insisterte på at elever kom til ham hver dag i flere uker. Ved å følge et slikt intensivt opplegg ble elevens bevegelses-system omprogrammert nærmest uten medvirkning fra eleven selv.
I dag har de fleste Alexanderteknikk-lærere en annen tilnærming. Det legges mye mer vekt på elevens deltagelse i prosessen, at eleven tilegner seg redskapene for å klare seg på egenhånd. I det lange løp vil en bevisst tilnærming lønne seg mest.

Alexander jobbet ofte med mennesker som kom i en skrøpelig forfatning. For dem utrettet han mirakler. For dem var hyppige timer viktig. Fremdeles er det slik at mennesker med spesielle behov har stor nytte av intensivt opplegg, særlig i starten, med flere timer hver uke. Men når alt kommer til alt er det bevisst bruk som fører til utvikling, som gjør deg uavhengig, og som er nødvendig for at Alexanderteknikken skal bli en del av din ubevisste bevegelses-strategi, en automatisk ferdighet.

Relaterte blogginnlegg:
Fysisk eller mental


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar