lørdag 1. juni 2013

Antibiotika mot ryggsmerter

I april kom nyheten at forskere har funnet ut at antibiotika kan være effektivt mot ryggsmerter. For meg var det ikke helt nytt. Dette er resultatet av forskning som har foregått i over ti år, og jeg har hørt om dette arbeidet tidligere.

Det nye nå var publiseringen av to studier. Den ene viste at forandringer i ryggvirvler hos ryggpasienter med stor grad av sannsynlighet kan være forårsaket av bakterieinfeksjon. Den andre var en randomisert, kontrollert studie som viste god effekt av antibiotika for denne gruppen pasienter.

For mennesker med kroniske ryggsmerter finnes sørgelig lite som virkelig er effektiv behandling, så dette var en skikkelig gladnyhet. Saken ble slått stort opp i media, men det var forvirring ute og gikk.

Pasientgruppen
Forskerne anslår at av alle som har kroniske ryggsmerter er det omtrent 40 prosent som har endringer i ryggvirvlene av den typen som er beskrevet i studien. Dette kalles Modic type 1 changes og kan diagnostiseres ved hjelp av MR. Dette er svekkelser og ødem i ryggvirvlene. Hos omlag halvparten av de som hadde slike forandringer fant forskerne tegn på bakterieinfeksjon
(Propionibacterium acnes er den samme som gir kviser. Blir dette som å få kvise i ryggen?)

Når media jevnt over rapporterte at 40 prosent av ryggpasienter kan hjelpes av antibiotika må det være en overdrivelse. Modic type 1 kan antagelig ha andre årsaker enn infeksjon. Hvis vi bruker tallene fra studiene som grunnlag kan vi anslå at minst halvparten av 40 prosent, altså 20 prosent, av ryggpasienter vil ha en bakterieinfeksjon som vil kunne kureres med antibiotika.

Med tanke på hvor mange mennesker med kroniske ryggsmerter som finnes er dette likevel et stort tall. I tillegg finnes det helt sikkert grupper av pasienter som har en infeksjon, men som ikke har utviklet Modic type 1 changes. Her er det mye smerte og lidelse som kan lindres og milliarder som kan spares i redusert sykefravær og behandling. Antibiotika-kuren som ble brukt er rimelig og hvis dette kan føre til at unødvendige operasjoner unngås er det fantastisk.

Betenkeligheter
Forskerne, og flere av medieoppslagene, påpeker at det er viktig å være forsiktig med antibiotika-bruk. Resistens er et stort problem. I forbindelse med denne typen infeksjon er det nødvendig med langvarig behandling fordi mellomvirvelskivene har svært dårlig blodtilførsel. Antibiotika-kuren hadde også tydelige bivirkninger, selv om disse var milde. «Snille» bakterier vil også stryke med av en slik kur, så antibiotika er ikke noe man skal dytte i seg i hytt og pine. Nå vil forskerne jobbe videre med å lage rutiner for diagnostisering og behandling.

Omlag 80 prosent av pasientene i forsøket ble bedre. Det betyr at 20 prosent ikke ble det. 80 prosent er et fantastisk høyt tall når det gjelder behandling mot ryggsmerter. Men det er kanskje rom for forbedring av opplegget?

Alexanderteknikk og ryggsmerter
Disse forsknings-resultatene er gode nyheter også for oss Alexanderteknikk-lærere som ofte jobber med mennesker med ryggsmerter. Alexanderteknikk vil helt sikkert kunne bedre den generelle tilstanden til mennesker med ryggsmerter forårsaket av bakterieinfeksjon, men vil aldri kunne løse problemet. Det eneste som hjelper mot bakterieinfeksjon er antibiotika. Hvis 20-40 prosent av de med kroniske ryggsmerter kan hjelpes av piller kan vi Alexanderteknikk-lærere konsentrere oss om de resterende.

Alexanderteknikken har vist seg å ha effekt mot ryggsmerter. I forbindelse med studiene fra de danske forskerne er det anledning til å spørre seg om Alexanderteknikken også kan forebygge ryggsmerter.

Bakterieinfeksjon av mellomvirvelskiven skjer i forbindelse med prolaps. Ved prolaps kan den ytre ringen av mellomvirvelskiven briste og den geleaktige kjernen presses ut. Under reparasjon av skaden dannes det blodårer som går inn i skiven og som gjør mellomvirvelskiven utsatt for infeksjon.

Hva om prolapset kunne unngås? Det er naturlig å anta at Alexanderteknikken har innvirkning på mellomvirvelskivenes helsetilstand. Samtidig er det helt klart at det er en stor grad av genetisk betingelser som ligger til grunn for prolaps.
For øyeblikket vet vi verken om Alexandeteknikken kan forebygge ryggproblemer generelt, eller skiveprolaps spesielt. Men det er et svært interessant spørsmål, for som F Matthias Alexander ofte sa det selv så er forebygging alltid bedre enn kur.


Relaterte blogginnlegg
Alexanderteknikk, trening og massasje mot ryggsmerter


Lenker
Does nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations lead to Modic changes in the adjacent vertebrae?
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00586-013-2674-z.pdf#

Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy
http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-013-2675-y

Antibiotics may help ease chronic back pain
http://www.nhs.uk/news/2013/05May/Pages/Antibiotics-may-help-ease-chronic-back-pain.aspx

Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain
www.bmj.com/content/337/bmj.a884

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar