lørdag 12. januar 2013

Meningsløs

Hva er meningen med Alexanderteknikken, spurte en elev meg denne uken, er meningen å ikke bruke for mye muskelspenning?

Ja, det er en enkel og grei måte å si det på. Ved å være litt oppmerksom, på en smart måte, kan du unngå å bruke unødvendig muskelspenning. Og så går alt så meget bedre.

For mye muskelspenning er mer normalt enn for lite. Hvis du bruker for lite spenning blir det kanskje ingen bevegelse engang, så det er mer vanlig å ta i litt ekstra, og så blir du vant til det og så blir det en vane. En vane du ikke merker at du har.

Meningen med Alexanderteknikken kan sies å være å endre slike vaner.

Men noen mennesker er bare ute etter avspenning og mindre interessert i å gjøre jobben med å endre vaner. For dem er meningen med Alexanderteknikk avspenning, og kanskje ikke noe annet enn det. Men Alexanderteknikken gir i det minste en intelligent og hensiktsmessig måte å tenke avspenning på.

I muskel-skjelett-systemet vil det ofte være noen muskler som må begynne å gjøre mer når andre muskler gjør mindre. Systemet må omorganiseres. Det er en prosess som foregår hele tiden, og særlig når vi beveger oss. Alexanderteknikken gjør at organisering av muskelskjelett-systemet skjer bedre og raskere slik at kraftbruken hele tiden er mest mulig hensiktsmessig. Det kan også hevdes å være meningen med Alexanderteknikken.

Hensiktsmessig kraftbruk er avgjørende for kvalitet på bevegelser, noe som er viktig for musikere, dansere og idrettsutøvere. De må prestere, enten for å vinne, eller for å formidle kunstneriske ideer. Alexanderteknikken øker muligheten for å lykkes. Å nå et mål kan bety veldig mye, og meningen med Alexanderteknikken blir å være et hjelpemiddel til å nå målet.

Her en dag hadde jeg en ny elev som ønsket bedre kroppsholdning, en ikke uvanlig motivasjon for å begynne med timer. Ellers kommer ofte folk fordi de har smerter. Når du har vondt er det få ting som er mer meningsfullt enn å bli kvitt smertene. Andre igjen kommer fordi de vil bli bedre til å mestre stress. Alexanderteknikken vil bety ulike ting for ulike personer.

Frederik Matthias Alexander hadde store visjoner for teknikken. I et moderne samfunn der vi stadig må forholde oss til nye ting er instinktive handlingsmåter ikke lenger tilstrekkelige. Vi er avhengig av bevisst overveide handlinger. Alexanderteknikken, mente Alexander, vil kunne løfte menneskene opp på et mer bevisst plan og medvirke til et nytt steg i menneskets utvikling.

Store tanker.

Hadde Alexander rett? Jeg vet ikke. Det finnes mer enn nok av mer jordnære grunner til å lære Alexanderteknikk. Det som er litt typisk er at årsaken til menneskers interesse for teknikken endrer seg over tid. De kan begynne med timer fordi de har vondt et sted, så opplever de at teknikken gir forbedringer på andre livsområder, som så etterhvert tar over som motivasjonsfaktor. Det går gjerne fra noe konkret og over til det man kan kalle personlig utvikling.

Du kan ikke drive seriøst med Alexanderteknikk uten å skrubbe ned på grunnfjellet i deg selv. Alexanderteknikken har «mindfulness» innebygget i seg, en måte å være tilstede på. En kollega av meg sa at for ham var Alexanderteknikken veien til indre fred.

Så hva er egentlig meningen med Alexanderteknikken? Valget er ditt. Alexanderteknikken er meningsløs. Det er du som bestemmer hva du vil bruke den til.Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar