lørdag 5. mai 2012

Kraniosakral terapi

Jeg ble lettere sjokkert her en dag. Jeg hørte podcast av et intervju med en Alexanderteknikk-lærer i USA som også er professor i arkitektur. Hun skulle snakke om «hodets kompleksitet», og om «hodet fram og opp» som er et begrep innen Alexanderteknikken. Jeg forventet å lære noe nytt og interessant om hodets struktur og om hodebalanse.

Hodets balanse har en viktig rolle for kroppsholdning og bevegelser. Det er en dynamisk balanse der det er et intrikat samspill mellom hodets vekt, nakkens utforming, bindevev og muskler, for ikke å snakke om de nevrologiske prosessene som er involvert. Jeg hadde håpet at en arkitekt kunne belyse i det minste de mekaniske aspektene i dette samspillet.

Skuffelsen var derfor stor da arkitekten begynte å snakke om begreper fra kraniosakralterapi. Ikke bare var jeg skuffet. Jeg var en smule sjokkert. Vedkommende lærer nyter stor respekt blant Alexanderteknikk-lærere. Her kom hun med tvilsomme hypoteser og fremstilte det som vedtatte «vitenskapelige» sannheter.


Kraniosakralterapi
Kraniosakralterapi bygger på hypotesen om at spinalvæsken som omslutter hjerne og ryggmarg har en egen rytme, (flere ulike rytmer hevder noen). Kraniosakral-terapeutene mener å kunne påvirke denne rytmen gjennom varsom berøring og manipulasjon, med dertil helbredende effekt av ymse plager. De mener at knoklene i hodet er bevegelige i forhold til hverandre og at craniosacralterapeuter dermed kan registrere denne rytmen.

Seriøs forskning har ikke påvist rytme i spinalvæsken utenom den som kommer fra hjerte og blodsirkulasjon. Kraniosakral-terapeuter som har deltatt i forsøk har ikke vært i stand til å gi sammenfallende observasjoner av «spinalrytme» hos pasienter. Eksperimentell manipulasjon av knoklene i hodeskallen (riktignok hos kaniner) viser at slik manipulasjon ikke påvirker spinalvæsken, og at kraften som er nødvendig for å bevege knoklene er mye større enn den brukt av kraniosakral-terapeutene. Og takk og pris for det!


Intervjuet
Arkitekten forteller i intervjuet hvordan ideen om bevegelige knokler i hodeskallen kan brukes når du tenker «retninger» i Alexanderteknikken. «Retningene», eller «directions» er mentale beskjeder som først og fremst er preventive i forhold til unødvendige spenning, men skal også ha en avspennende effekt. I intervjuet blir det beskrevet hvordan du kan tenke at bakhodebeinet (occipital) beveger seg bakover og oppover mens pannebeinet (frontal) går fram og opp, og at dette kan føre til at du gir slipp på hodet og reduserer spenninger i nakken.

Virker det? Det kan det så absolutt gjøre! Det finnes dem som har nytte av å tenke seg at hodet er en ballong, eller at hodet trekkes opp av en «sølvtråd fra himmelen». Sistnevnte er en idé som brukes i taiji. Fungerer slike ideer for deg så bruk dem gjerne. Men «sølvtråden» kan like lett føre til at nakken din stivner som at du slipper spenning. Det har jeg sett mange eksempler på. Vær aktsom når du bruker visualiseringer som ikke er reelle, og vit hva som er virkelig og ikke!

Unødvendige spenninger og feil bruk av kroppen er som regel forbundet med en feilaktig oppfatning av hvordan kroppen henger sammen. Å erstatte én feiloppfatning med en ny er ingen god idé. Og er det noe som så avgjort er en vrangforestilling så er det troen på at du kan få knoklene i hodeskallen til å bevege seg ved å tenke på dem.

Dette er mer enn et praktisk problem. Det handler om troverdighet. En Alexanderteknikk-lærer som hevder at knoklene i skallen «flyter på hjernehinnen» som det blir sagt intervjuet, har sagt farvel til rasjonell tenkning. Alexanderteknikken er en praktisk ferdighet som bygger på sunn fornuft. Likevel er Alexanderteknikken hverken alment kjent eller alment akseptert. Hvordan kan vi noensinne ha håp om å oppnå aksept og anerkjennelse når mine kolleger løper rundt og promoterer pseudovitenskap? Useriøst er et for svakt uttrykk.

Mine kolleger i intervjuet setter kronen på verket ved å trekke fram en Alexanderteknikk-lærer som har skrevet bok om Alexanderteknikk og synssansen, og som har fullstendig bisarre forestillinger om hjernen. Du kan «aktivisere» en del av hjernen ved å tenke på den og til og med «kjenne at den sveller litt ut, akkurat som en blomkål» - hevdes det i podcastet. Med det har vi glidd over i psykiatrien. Du kan godt forestille deg at hodet ditt er en ballong, mens hvis du tror at hodet virkelig er en ballong, da lider du av noe som er mer alvorlig enn den unødvendige muskelspenningen du eventuelt skulle bli kvitt.

Bare helt på slutten av intervjuet nevnes kjeven og øynene. Faktorer som har en reell innflytelse på hodebalanse. Too little, too late.


Egne erfaringer
For en del år siden deltok jeg på en workshop med en Alexanderteknikklærer som også er kraniosakralterapeut. Jeg fikk et visst innblikk i hvordan kraniosakralterapeuter tenker og arbeider.
Det kraniosakralterapeuter gjør kan minne om det vi Alexanderteknikk-lærere gjør når vi legger hendene på eleven som ligger på en benk. Kraniosakralterapeuten legger hendene på og lytter, lytter etter noe som ikke finnes. Dermed blir berøringen ekstremt rolig og tålmodig. Når noen holder hodet ditt med berøring av slik kvalitet virker det både beroligende og samlende. Du blir både dypt avspent og mer tilstede. Det er en avspenning som jeg vil hevde er bedre og sunnere enn den du får av for eksempel massasje.

Den defekte forklaringsmodellen blir på en måte kraniosakralterapiens store fordel. Men den er også en stor ulempe fordi den kan få folk til å tro at kraniosakralterapi kan hjelpe dem med mer enn å bare slappe av. Det kan den antagelig ikke.

Alexanderteknikk-lærere er blitt tiltrukket av kraniosakral-terapiens forsiktige og rolige berøring. Vi vil beskrive det som «non-doing» berøring. Å være både lærer i Alexanderteknikk og kraniosakralterapeut er en ikke uvanlig kombinasjon. Det skal svært lite til før en Alexanderteknikk-lærer kan bedrive kraniosakralterapi. Det er bare å la eleven ligge på benken hele timen, la være å gi instruksjon og la hendene ligge ekstra lenge på. Forøvrig hjelper det med livlig fantasi og manglende anatomikunnskaper.


Lenker
Does Craniosacral Therapy Work?

Podcast: What is the «head» of «head forward and up». About our heads and why they are considerably more complex than most of us tend to assume and why it's important to understand these complexities


Relaterte blogginnlegg
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar