søndag 3. april 2011

Langsiktig investering

I Gudbrandsdalen mellom Øyer og Tretten brukes mange penger på ny E6 og fire km tunnel. Om få år vil trafikken øke og tunnelen være for liten. Da må det brukes mange penger på en ny. På lang sikt blir kortsiktige løsninger dyre.

De som kommer for å ta sin første time i Alexanderteknikk kommer for en kortsiktig løsning. De har vondt et sted, vondt i ryggen, nakken, skuldrene. De har prøvd alt annet og vil bli kvitt problemet nå, med en gang. Noen ganger opplever de bedring ganske fort. Alt som skulle til var en liten omorganisering av bruken av muskelspenning og ting løsner på seg. Andre ganger tar det lengre tid, og noen ganger gir ikke Alexanderteknikken løsning på problemet de kom med. Det er ikke alle tilstander som er reversible.

Men hvis de virkelig har prøvd Alexanderteknikken, gått inn for å lære den, og bruke den, får de så mye igjen på andre måter at investeringen lønner seg. De oppdager den egentlige grunnen til å lære seg Alexanderteknikken.

Alexanderteknikk er en ferdighet. Å lære seg en ferdighet skjer ikke av seg selv. Det kreves en arbeidsinnsats, en investering av tid og oppmerksomhet. Ikke minst kreves det villighet til å bli bevisst sine uvaner. Det er det slett ikke alle som er villige til.

Penger koster det også. Men for å lære det grunnleggende koster det ikke mer enn det folk svir av på en sydenferie i løpet av året. Ferien er over på to uker, men lærer du Alexanderteknikk har du fått noe du har med deg hele tiden. Jo mer du bruker det du har lært, jo bedre mestrer du ferdigheten. Investeringen øker i verdi.
Hvis du føler du har «glemt» teknikken, og kommer tilbake for å friske opp, begynner du aldri fra begynnelsen igjen. Ferdigheter modnes og når du tar det opp igjen lærer du på nye måter.

Kortsiktige løsninger som kiropraktikk, osteopati, fysioterapi, massasje og piller, er nødhjelp. Alexanderteknikk er utviklingshjelp. Den virkelige verdien vil først vise seg etter mange år. Etter 30, 40, 50 år vil det ha betydd enormt mye hvordan du har brukt kroppen din. Du må jo regne med å bli minst åtti, kanskje bortimot hundre?

Og når du blir gammel, og det blir jo stadig flere, så vil ferdigheten du har til å bruke kroppen, kroppsbevisstheten, virkelig komme til sin rett. Når musklene mister styrke, når sansene svekkes og balansen blir dårligere, når du tvinges til å tenke over hvordan du bruker kreftene, da vil du fremdeles kunne bevege deg med letthet, fordi du har gjort det hele tiden.

Et paradoks at en teknikk som innebærer å være tilstede her og nå er en langsiktig investering.
Blogglisten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar