søndag 15. august 2010

Livets harde fakta

Mennesker som kommer for å ta timer i Alexanderteknikk har en ting felles: muskelspenninger. De lider av anspenthet og stress. De føler det i musklene, og hva som skjer i musklene har direkte sammenheng med hvordan de tenker. Da har de kommet til rett sted, for Alexanderteknikken er en måte å tenke på.

Men muskler er vage greier. Det skjer mye i musklene du ikke kan kjenne. Og det du kan føle er ikke alltid sammenfallende med hva som faktisk skjer. Tar du timer i Alexanderteknikk løses dette problemet ved at læreren har hendene sine på deg og kan gi deg direkte feedback.

Men ofte kan det være nyttig å begynne et annet sted, særlig hvis du ikke har mulighet for å ta timer hos en alexanderlærer. Du kan begynne med å bli kjent med livets harde fakta - skjelettet.


Skjelettets utforming, og særlig leddene, gir de fysiske forutsetninger for hvordan du fungerer. Sammenlignet med musklene er skjelettet uforanderlig fra øyeblikk til øyeblikk, og derfor noe konkret å forholde seg til. Det er ofte en sammenheng mellom unødvendige spenninger og en ubevisst feiloppfatning om hvordan kroppen er satt sammen. Mest typisk er feil oppfatning om hvor leddet mellom hode og nakken er, hvor hofteleddene er og utformingen av skulderpartiet.


Sistnevnte viser seg igjen i en sang mange barn har sunget som heter«De bena», hvor det sies at «skulderbenet henger fast i nakkebenet». Det er bare tull. Skulderbeinet (skulderbladet) henger fast i kragebeinet, som igjen henger fast i ... Ja det kan du forresten finne ut selv.


Å lære om skjelettet bør være barnelærdom, og i dag er det heldigvis det. Men det må være noe galt i måten det undervises på. Mitt inntrykk er at barna ikke lærer hvordan de kan bruke informasjonen de får. Når de har virkelig bruk for informasjonen, når de kommer i tenårene, har de glemt hele greia. Men kanskje det er like greit, når de er blitt systematisk feilinformert.


Feiloppfatninger om skjelettet kan gjøre at du forsøker å bevege kroppen der det ikke er ledd. Det kan være ganske slitsomt. I alle fall er det befriende å la bevegelsen skje i leddene.


Skjelettet er«harde fakta» ikke fordi det er tøft, men fordi det er solid. «Facts are friendly» sa en av lærerne jeg hadde. En annen alexanderlærer forteller om hvor store forandringer elever kan oppnå, til og med før de lærer Alexanderteknikken, bare ved å gjøre en enkel øvelse. Øvelsen består i å gå gjennom alle de viktigste leddene i kroppen hver dag og bevege i alle retninger (lette bevegelser, ingen tøying). Det tar ikke lang tid. Men først må du kanskje orientere deg om hvor leddene faktisk er, de harde fakta. For mer info om skjelettet kan du se på min hjemmeside, under «artikler».


Skjelettet - tilværelsens harde fakta.

Du kan se det som et første steg til å mestre anspenthet og stress. Anspenthet og stress har å gjøre med hvordan du tenker, dvs hvordan du takler andre av livets harde fakta. Mer om det en annen gang.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar