tirsdag 14. desember 2021

Aldri utlært

Jeg har tidligere skrevet om parallellene mellom Alexanderteknikken og det å lære å spille et musikkinstrument. Alexanderteknikken er også noe du lærer litt etter litt, og som du blir bedre på jo mer tid du investerer. Akkurat som når du spiller et instrument blir du aldri utlært. Du kan alltid lære noe nytt. 

Nye låter
Nybegynnere på et instrument spiller enkle ting. Å finne og trykke ned riktig tangent kan være mer enn nok i første omgang. I Alexanderteknikken begynner vi også med enkle ting, som å stå, sitte og gå. Etter hvert lærer du deg å bruke Alexanderteknikken i mer komplekse aktiviteter. Teknikken kan brukes i alle sammenhenger, så det finnes alltid noe nytt å prøve ut. Det blir som å lære seg å spille et nytt stykke. Det er kanskje det mest spennende ved å spille et instrument, og det mest utfordrende ved å bruke Alexanderteknikken. Livet har mange utfordringer og Alexanderteknikken kan komme til nytte selv i situasjoner du ikke forventer det.

Nyanser
Nybegynnere på et musikkinstrument kan ha nok med å spille notene og lite ferdighet til å skape nyanser. Å gjøre forskjell på sterkt og svakt er ofte det enkleste og første man lærer. I Alexanderteknikken er det veldig ulikt hva elever oppfatter av nyanser til å begynne med. Det handler gjerne om «veldig anspent» og «litt mindre anspent». Med erfaring blir du oppmerksom på stadig mindre nyanser. Det handler like mye om kvalitet på muskelspenning som på graden av spenning. Det blir som når en musiker kan variere klangen og gi liv til hver enkelt tone. En erfaren musiker kan gi nytt liv til selv helt enkle og kjente melodier. På samme måte kan en som er erfaren i Alexanderteknikken oppdage nye dynamiske forhold i de mest enkle og dagligdagse bevegelser. Det er utforskning som aldri trenger å ta slutt. 

Gamle og nye vaner
Alexanderteknikken handler om å avlære unødvendige vaner. Vaner må vi ha, og vi lærer oss nye hele tiden, uten at vi kanskje merker det. Vi kan alltid jobbe med å forfine hvordan vi gjør ting på, akkurat som erfarne musikere alltid jobber med grunnleggende teknikk. Selv den beste fiolinist kan ha nytte av å øve på bare å stryke på løse strenger. Når vi blir eldre endrer kroppen seg. Det gir også behov for forbedring.
Alexanderteknikken kan også brukes når du lærer helt nye ting. Teknikken gjør at vaner kan være mer fleksible og det blir lettere å lære seg noe nytt. Også på den måten kan det sies at Alexanderteknikken bidrar til at det alltid er mer å lære. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar