søndag 5. januar 2020

Tilstand eller prosess

Alexanderteknikken går i all enkelthet ut på å finne ut hva du gjør som du ikke behøver å gjøre og så slutte med det. Det du ønsker å slutte med er alt som hemmer deg: det å bli anspent og fiksert eller kollapset og uorganisert.

For å motvirke slike tendenser må vi sørge for å ta oss tid til å tenke «retning». Vi tenker lengde og bredde i kroppen, vi har en intensjon om utvidelse og ekspansjon. Resultatet av denne måten å tenke på er at du blir mindre anspent og mer avspent.

Tilstand
Det er fristende å bli for opptatt av hvilken tilstand vi er i. Når vi er anspent ønsker vi å bli avspent, og er vi spesielt stressa og anspent kan opplevelsen av hvor dårlig vi føler oss overskygge mer konstruktiv tenkning. Dessverre er det slik at jo mer avspent vi er, jo lettere er det å la være å spenne seg. Det er en av grunnene til at Alexander-lærere bruker berøring i timen. Det er en effektiv måte å roe eleven ned på, om det er nødvendig, og skape bedre forutsetninger for læring. Og motsatt oppleves det vanskeligere å bruke Alexanderteknikken om du allerede er anspent.

Men å bruke Alexanderteknikken i en situasjon er i prinsippet uavhengig av tilstanden du er i, i alle fall så lenge du kan ta bevisste valg. Så lenge du kan ta bevisste valg kan du handle konstruktivt og skape endring.
Ett eksempel er en medstudent jeg hadde under studiet til å bli Alexanderteknikk-lærere. Vi jobbet av og til med hverandre. På grunn av en skulderskade hadde hun periodevis store smerter, men det var i disse periodene hun gjorde det beste arbeidet. Hun følte seg helt sikkert elendig, men det hadde ikke noe å si for kvaliteten, snarere tvert imot.

Prosess
Tilstanden vi er i er noe vi til enhver tid må akseptere som et faktum. Å ønske at ting var annerledes er veldig naturlig, men det er ikke sikkert at det gjør tilstanden noe bedre. I stedet må vi se konkret på hva vi kan gjøre annerledes, og mest av alt hva vi kan slutte å gjøre. Ofte når vi er anspent eller har smerter er det et resultat av noe vi gjør, og veldig ofte kan vi endre situasjonen ved å slutte med noe.

Å bruke Alexanderteknikk – stoppe, komme til nøytral, og tenke preventive retninger, kan være et effektivt hjelpemiddel. Tilstanden vil endres indirekte. Om du vil endre noe er det mest effektivt å fokusere på prosess, ikke tilstand.


Relaterte blogginnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar