lørdag 7. mars 2015

Trigonometri

(Bloggartikkel skrevet for deg som allerede har hatt Alexanderteknikk-timer)

Å tenke «retning» er en ferdighet og en kunst som alltid kan utvikles, og som alltid er i endring. Hva man tenker og hvordan man tenker er også helt avhengig av situasjon. Noen ganger tenker vi bare generelt «opp», noen ganger er man bevisst avstand og rom, andre ganger tenker man i detalj på for eksempel bredden av hånden eller lengden av en finger, (men likevel alltid med en tanke på helheten).

En utfordring kan være å få de enkelte ideene om retning om å henge sammen. Alexander beskrev det som å tenke «alt på en gang, det ene etter det andre». Det er altså som en sekvens.

Basis-retningene slik som de er formulert - la nakken være fri, la hodet gå fram og opp og la ryggen vær lang og bred - kan gi inntrykk av todimensjonalitet. Ofte snakkes det om (og jeg skriver om) «lengde og bredde». Hver for seg er lengde og bredde todimensjonale begreper. Ett alternativ er å utvide tanken om lengde ved å tilføre et ekstra punkt. Da får du en trekant.

Alt kan beskrives som trekanter. Du kan finne mange trekanter i kroppen. For eksempel kan du forestille deg at hodet og skuldrene danner en trekant. Når du lar hodet gå «fram og opp» og skuldrene fra hverandre vil trekanten bli større.

Du kan forestille deg at korsbein og skuldre danner en trekant på samme måte. Eller at hodet og hofter danner en trekant.

Hvis du bøyer deg ned i «monkey»-posisjon kan du tenke deg at hodet, bekkenet og kneet er hjørnene i en trekant. (Trekanten mangler en side mellom hodet og knærne, men du kan tenke deg at denne lengden også øker). Tærne, hælen og kneet danner en annen trekant. Foten, kneet og hofta en annen trekant.

Du har trekanter i føttene. Du kan forestille deg at foten hviler på tre punkter – hælen og enden av mellomfotsbeina til stortå og lilletå.

Du kan forestille deg trekanter i armene. Skulder, albue og hånd kan danne en trekant. (De fleste har noe bøy i albuen om armen ikke er overstrukket). Du kan forestille deg trekant mellom albue og endene av lillefinger og tommel.

Kan du finne flere?

Du kan begynne med å tenke lengde mellom to deler eller ender av kroppen, og så legge til et tredje punkt og se hva som skjer.

Læren om trekanter har enormt stor betydning i veldig mange sammenhenger. På wikipedia nevnes blant annet: fysikk, astronomi, geografi, kartografi og landmåling, navigasjon, meteorologi, oseanografi, seismologi, akustikk, fonetikk, optikk, elektronikk, tallteori, sannsynlighetsregning, statistikk, økonomi, farmasi, biologi, medisinsk bildeteknikk, krystallografi, arkitektur, ingeniørfag, grafikk og spillutvikling.

Nå kanskje også Alexanderteknikk.


Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar