søndag 2. februar 2014

Selvhjelpsmetode

Alexanderteknikken er en selvhjelpsmetode. Teknikken er noe du lærer for å kunne hjelpe deg selv. Hvor mye hjelp du får av teknikken avhenger av hvor godt du lærer den.

Å lære noe krever tid. Jo flere timer du har, jo mer lærer du. Det er innlysende. Har du bare noen få timer i Alexanderteknikk, får du noen tips som du kan ha stor nytte av, men for virkelig å lære teknikken trenger du flere timer. Alexanderteknikken er en ferdighet. Du kan sammenligne det med å lære å kjøre bil. 20-30 timer er normalt. Du kan fortsette å ta timer så lenge du vil, eller komme tilbake etter en stund, for å et enda mer solid fundament.

Men et tilstrekkelig antall timer er ikke nok i seg selv. Innholdet i timen er også avgjørende. De grunnleggende elementene i Alexanderteknikken må være med, og må gjennomgås på en måte som passer din læringsstil. Timene bør også inneholde utprøving av teknikken i aktiviteter som er aktuelle for deg. Vanlige aktiviteter som å stå, gå og sitte gjelder alle. I tillegg bør du få prøvd ut Alexanderteknikken i noe som du har spesiell interesse av, og hvor Alexanderteknikken kan være til hjelp.

Hvis du har veldig mange timer der læreren bruker hendene sine aktivt skjer det mange forandringer i kroppen, forandringer som kan vare lenge, og som du kan «flyte på». Teknikken går liksom av seg selv. Men i det lange løp er det avgjørende at du bruker det du har lært utenom timene. Hvis du ikke benytter deg av Alexanderteknikken utenom timene er den ingen «selvhjelpsmetode».

Den enkleste måten du kan hjelpe deg selv på er å regelmessig bruke «aktiv hvilestilling» eller «semisupine». Du gir deg tid til å komme tilbake til en nøytral tilstand, der du ikke gjør noe. Endringer skje av seg selv. Du får mer «lengde og bredde» i kroppen.
Hvis du ligger i aktiv hvilestilling regelmessig over tid, vil positive endringer bygge seg opp gradvis. Men bare «aktiv hvile» er heller ikke nok i seg selv, (selv om det kan være utrolig velgjørende, og noe som hele befolkningen skulle gjøre hver dag som en helt selvfølgelig ting). Det er bruken av Alexanderteknikken i dine daglige aktiviteter som vil avgjøre om du fortsetter utviklingen på egen hånd når du ikke lenger tar timer.

Når du jobber på egen hånd kan det lønne seg å velge ut en eller to aktiviteter å prøve ut teknikken i. Om du forsøker å bruke teknikken «hele tiden» er det lett å miste fokus og glemme hele greia, så det er bedre å ta et valg. Når du får taket på å bruke teknikken på en god måte i én aktivitet er det lettere å overføre det du kan til andre aktiviteter. Jo mer du bruker Alexanderteknikken, jo bedre blir du til å dra nytte av den, og jo mer blir det en selvhjelpsmetode for deg.

Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar