fredag 10. mai 2013

Fram og opp

Et av elementene i Alexanderteknikken er å gi mentale beskjeder til seg selv. Den vanlige formuleringen er:
La nakken være fri
slik at hodet kan gå fram og opp
slik at ryggen kan bli lengre og bredere

Om «hodet fram og opp» skriver Alexander:
This is one of the most inadequate and often confusing phrases used as a means of conveying our ideas in words, and it is a dangerous instruction to give to any pupil, unless the teacher first demonstrates his meaning by giving to the pupil, by means of manipulation, the exact experiences involved.*

Når jeg nå våger meg på å forklare hva som menes med «fram og opp» regner jeg med å bli misforstått.

Preventivt
Først og fremst må alle Alexanderteknikkens mentale beskjeder ses på som preventive. Det betyr at «hodet fram og opp» har til hensikt å forhindre at hodet blir trukket bakover og nedover i forhold til nakken. Å dra hodet bakover og ned er den fysiologiske innebygde tendensen mennesker har. Hvis ikke den mentale beskjeden har en preventiv hensikt er den virkningsløs sett fra et Alexanderteknikk-perspektiv.

De mentale beskjedene i Alexanderteknikken kalles «directions» eller «retninger». De er noe du bare tenker, ikke noe du gjør. Men de mentale beskjeden kan gi en observerbar fysisk effekt, og kan forklares ut ifra menneskets anatomi.

Fram
Hodets tyngdepunkt ligger foran hode-nakke-leddet (atlanto-occipital-leddet). Hvis du sovner i sittende stilling vil hodet falle forover. Når vi tenker «la nakken være fri», første del av sekvensen av Alexanderteknikk-«retninger», reduseres spenninger i nakken og hodet vil ha en tendens til å rotere forover. Men vi vil ikke gi slipp på hodet så mye at hodet går fram og ned, derfor kombinerer vi tanken om «fram» med retningen oppover.

Opp
Når spenning i nakken reduseres vil nakken dekomprimeres og på den måten bli «lengre». Det er på den måten en innebygd sammenheng mellom «fri nakke», hodet som har tendens til å rotere forover, og hodets retning oppover.
I tillegg har det framtunge hodet til oppgave med sin vekt å aktivere musklene nedover langs ryggsøyla. Dette er «ekstensor»-muskler, muskler som holder oss oppe. Lar du hodet gjøre denne jobben vil det føles uanstrengt å være oppreist. Vi kan si at tendensen for hodet til å gå «fram og opp» utgjør en del av anti-gravitasjons-mekanismen i kroppen.

Å la hodet gå fram og opp er en nødvendig del av sekvensen av mentale beskjeder eller retninger. Først når dette elementet er med oppstår den gode dynamikken gjennom nakke og rygg. Retningen oppover gjelder ikke bare hodet, men hele kroppen, og det er en direkte sammenheng mellom «hodet fram og opp» og neste ledd i sekvensen av Alexanderteknikk-retninger, «la ryggen bli lengre og bredere».

Fram og opp
Hvis du i utgangspunktet har en anspent nakke og har trukket hodet bakover og ned kan det å la hodet gå «fram og opp» innebære en faktisk bevegelse. Det er avgjørende å skille mellom det å tenke retningen og bevegelsen som finner sted. Fokus må være på den mentale beskjeden. Bevegelsen er bare en effekt som kan finne sted i større eller mindre grad avhengig av utgangssituasjonen.

Naturlig
Tendensen hodet har til å ville gå fram og opp er en naturlig egenskap ved muskel-skjelettsystemet. Andre virveldyr har den samme egenskapen. Når hester for eksempel skal trenes til å bære ryttere har det avgjørende betydning for hestens rygg hvordan hode og nakke brukes. Hestens hode må gå «fram og opp». Frederick Matthias Alexander var  lidenskapelig interessert i hester. Det er ikke utenkelig at han brukte kunnskapen han hadde om hester når han utviklet Alexanderteknikken.

Misforståelser
Når jeg underviser er jeg innledningsvis forsiktig med å snakke om at hodet skal «forover». Det kan så lett misforstås. Jeg legger i begynnelsen mer vekt på å la nakken være fri og ha lengde i kroppen generelt. Istedet kan jeg si noe om hoderetningen indirekte, som for eksempel at hodet skal få lede bevegelsen.

Siden hodet har en naturlig tendens til å ville gå fram og opp er ikke dette noe du nødvendigvis vil føle. Hvis du forsøker på egenhånd og du for eksempel kjenner strekk i nakken gjør du noe feil. 
Vanlige feil er enten tippe nesa ned så nakken overstrekkes, eller å skyve hode og nakke forover.
Du kan bare registrere indirekte om du tenker riktig. Du kan merke det ved at du puster dypere, bevegelser blir lettere eller at det blir lettere å være oppreist uten at du prøver på det.


Selv de som har tatt timer i Alexanderteknikk kan misforstå «fram og opp». Regn ikke med at du forstår hva det dreier seg om etter å ha lest det jeg har skrevet her. Hvis du vil finne ut hva som egentlig menes med at hodet skal gå fram og opp får du heller komme og ta time hos meg.

*Litteratur:

Alexander, Frederick Matthias, Constructive Conscious Control of the Individual (1923/24) Mouritz 2004 ISBN 0-9543522-6-2

Relaterte blogginnlegg:
Mirakelmekanismen
Utnytt tyngdekraften
Fri nakke 3

Lenker:
Informativt blogginnlegg av Alexanderteknikk-lærer John Hunter

BlogglistenIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar