lørdag 6. april 2013

Alexanderteknikk i helsevesenet

I England kan en fastlege (General Practitioner) anbefale timer i Alexanderteknikk ved korsryggsmerter. Det gjøres på grunnlag av retningslinjer fra National Institute for Health and Care Excellence, såkalte NICE-guidelines. Ved noen sykehus blir det gitt Alexanderteknikk-undervisning ved smerte-klinikker. Det kan se ut som om Alexanderteknikken så smått er på vei inn i helsevesenet. Mange Alexanderteknikk-lærere hilser dette velkommen, men det er en prosess som ikke er uproblematisk.

Terapeutisert
Jo mer Alexanderteknikken blir integrert i helsevesenet, jo mer vil den bli ansett som en form for terapi, noe den ikke er. Selve poenget med Alexanderteknikken er at den er noe du lærer og kan ta i bruk på egen hånd. Terapi er noe du blir påført. Å betrakte Alexanderteknikken som terapi er å redusere teknikkens bruksområde og potensiale.

Evidensbasert
Mest mulig av det vi bruker penger på i det offentlige helsevesen bør være evidensbasert behandling. Det må ligge god vitenskapelig forskning til grunn. I dag benyttes flere former for alternativ behandling ved norske sykehus som neppe har effekt utover placebo. Om Alexanderteknikken blir tatt i bruk under samme forutsetninger og ender opp som et slags velferdstilbud, er det å gjøre Alexanderteknikken en bjørnetjeneste.

Det finnes forskning som viser at Alexanderteknikken er effektiv ved korsryggsmerter, foreløbig bare én enkelt studie. Det vil ta tid før vi har vitenskapelige grunnlaget til å hevde Alexanderteknikkens plass i det offentlige helsevesenet. Jeg tror vi i det lange løp vil tjene på å være tålmodige. For øyeblikket er det mer aktuelt å kaste ut uvirksomme alternative behandlingsformer enn at Alexanderteknikken kommer inn.

Kostnadseffektivitet
Et moderne helsevesen er kostnadskrevende samtidig som det er grenser for hvor mye penger vi kan bruke. Hele tiden må det gjøres vurderinger om en behandling er tilstrekkelig kostnadseffektiv sammenlignet med annen behandling.
Timer i Alexanderteknikk er resurskrevende. Det kan godt hende at for spesifikke lidelser er andre intervensjoner å foretrekke ut ifra kostnadseffektivitet, og det selv om Alexanderteknikken skulle vise seg å ha større effekt totalt.

Når noen tar Alexanderteknikk-timer privat blir vurderingen en annen. Du lærer en ferdighet for livet, og generelle helsemessig kostnadseffekt vil raskt kunne overgå effekt knyttet til én enkelt lidelse.

Rammebetingelser
Undervises Alexanderteknikken ved en institusjon, enten det er musikkhøyskole eller sykehus, vil undervisningen kunne begrenses av rammebetingelser som antall timer, lengde på timer, lokaler, osv. Skal det være noen hensikt å innføre Alexanderteknikken i helsevesenet må rammebetingelsene være tilstrekkelig gode slik at kvaliteten på tilbudet ikke reduseres.

Rehabilitering
På tross av det jeg har skrevet over mener jeg Alexanderteknikken har en stor rolle å spille i helsevesenet, særlig innen rehabilitering. Fysioterapeuter og andre gjør en god jobb, men i min praksis har jeg sett nok av eksempler på at det er rom for forbedringer. Med sin praktisk-pedagogiske tilnærming og fokus på bevegelseskvalitet kan Alexanderteknikk-lærere være nyttige samarbeidspartnere.

Forebygging
På ett område behøver vi ikke å vente på forskningsresultater på behandlingseffekt for å bruke Alexanderteknikken i helsevesenet. Alexanderteknikken kan tilbys de ansatte for å redusere sykefravær. Forebyggende helsevern er et politisk populært satsingsområde. Alexanderteknikken er et ideelt redskap i den sammenhengen.


Relaterte blogginnlegg
Alexanderteknikk, trening og massasje
Sykefravær ned med 43 prosent
Snåsakoden


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar