søndag 11. september 2022

En livstid å mestre

Forrige gang skrev jeg at Alexanderteknikken tar «et minutt å lære, en livstid og mestre».

Prinsippene i Alexanderteknikken er enkle. Du lærer dem fort. Men lære å bruke teknikken i dagliglivet tar litt lengre tid. Hvor lang tid tar det før du mestrer teknikken, og hva vil det egentlig si?

At du mestrer teknikken betyr først og fremst at du kan bruke den på egen hånd. I en time der du får «hands-on» veiledning behøver du egentlig ikke gjøre noe. Du kan ha mange timer hos en lærer uten at du nødvendigvis får et bevisst forhold til teknikken, og ferdigheter nok til å mestre på egen hånd. Du kan ha stort utbytte av timene likevel. Du lærer noe gjennom kroppen som kan påvirke hvordan du beveger deg til daglig. For enkelte kan en slik passiv tilnærming være den rette, i alle fall for en periode.

Normalt vil en Alexanderteknikk-lærer be deg ta aktivt del i timen og be deg observere og tenke i forhold til det du gjør. Jo mer du bruker teknikken på en aktiv måte, jo mer nytte vil du ha av den.


Begynnerstadiet
I ro. 
For en nybegynner er det enkleste å bruke Alexanderteknikken når du er i ro. Det første du lærer er gjerne å tenke Alexanderteknikk når du ligger i aktiv hvilestilling. Aktiv hvilestilling kan du ha nytte av selv uten Alexanderteknikk. Det er en hvilestilling med mange fordeler. Men med Alexanderteknikken får du mer ut av den.

I bevegelse
Alexanderteknikken blir beskrevet som å kunne «tenke i aktivitet». Jevne og gjentagende bevegelser, som når du går, er ofte det letteste å begynne med. Enkle dagligdagse aktiviteter som å pusse tenner, ta opp mobilen eller plukke opp noe fra gulvet, kan også være passende utfordringer. Det meste av livet består av slike helt enkle bevegelser. Å endre kvaliteten på disse kan ha stor innvirkning på psykofysisk helse, og skal ikke undervurderes som middel til å lære, og etter hvert å mestre, Alexanderteknikken.

Stopp/vent
Nøkkelen til endring av vaner er å kunne la være å reagere automatisk. Å bli bevisst når du får intensjon om å gjøre noe, og å kunne velge å gjøre det eller ikke gjøre det, er en helt grunnleggende ferdighet. Dette er noe som mange allerede kan, men å bruke det bevisst kan også sies å være et første steg i å mestre Alexanderteknikken. 

Viderekommen 
Noen aktiviteter kan beskrives som komplekse. Dette er aktiviteter som krever spesielle ferdigheter, som bygger på vaner tilegnet gjennom trening. Ett eksempel er det å skrive for hånd eller på maskin/pc/laptop, et annet det å spille et instrument. Å mestre teknikken i forhold til slike ferdigheter kan gjøres på flere nivåer. En nybegynner kan få mye ut av å jobbe med å pakke ut og ta opp instrumentet. Men å mestre teknikken fullt ut i komplekse ferdigheter krever ofte en bevisstgjøring og omlegging av vanene ferdigheten bygger på. Dette kan kreve arbeid over tid, men er alltid verdt innsatsen. Små endringer kan gi stor gevinst. Alexanderteknikken integreres i selve aktiviteten og gjør at du mestrer teknikken på et avanserte nivå. 

Livets harde skole
Aller mest krevende er på mestre Alexanderteknikken når du er i en vanskelig situasjon. Dette kan være et jobbintervju, et prøvespill for en musiker, en vanskelig samtale, eller det å holde en tale for den som ikke er vant til slikt. Før eller senere møter vi situasjoner der vi må prestere under press. I slike situasjoner kan Alexanderteknikken være til uvurderlig hjelp, men det er også i disse situasjonene anvendelsen av teknikken krever et høyt mestringsnivå. Dette er ikke alltid noe som kommer av seg selv. Om du aktivt prøver ut teknikken i krevende situasjoner, vil du etter hvert opparbeide deg erfaring og ferdigheter som gjør at du mer og mer mestrer bruken av teknikken også i slike situasjoner. 

Livslang læring
Det som kjennetegner oss mennesker er at vi lærer så lett. Vi kommer til verden ganske hjelpeløse og er avhengige av å lære nesten alt for i det hele tatt å overleve. Denne egenskapen har også en bakside. Vi er også utrolige gode på å tilegne oss uvaner. Mange av disse (u)vanene kan du ha hele livet igjennom. Å lære Alexanderteknikken er derfor aldri noen avsluttet prosess. (Du kan til og med lære uvaner i forsøket på å lære Alexanderteknikk!). Å jobbe med Alexanderteknikken er en prosess som aldri tar slutt, som du alltid kan få mer utbytte av. Du mestrer Alexanderteknikken litt etter litt, og du mestrer teknikken i den grad du mestrer deg selv. 


Relaterte blogginnlegg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar