onsdag 31. oktober 2018

Forvandling

Når noen kommer for å ha timer i Alexanderteknikk er det for å forandre på noe. Det kan være smerter, anspenthet, kroppsholdning, pust eller bevegelsesmønstre. 

Her en dag hadde jeg en ny elev som syntes skuldrene lutet for mye forover. Eleven fortalte hvordan han måtte jobbe med å dra skuldrene bakover for å få dem i riktig stilling. Jeg viste ham en anatomisk plansje av skjelettet og forklarte hvordan det å dra skuldrene bakover gjør skuldrene stive og bidrar til å hemme pusten. Skuldrene kan fungere som bremseklossser på ribbeina. 

Eleven så på plansjen og lurte på om det ville ha en effekt å få en mer oppreist kroppsholdning. Ja, sa jeg, godt observert! Eleven begynte å strekke seg opp for å få «bedre holdning». Jeg ba ham slutte med det og påpekte at han bare ble mer anspent. Eleven så på meg med et noe forundret blikk. Hva skulle han gjøre da? 

Slutte å dra skuldrene forover, svarte jeg, og slutte å synke sammen slik at skuldrene faller forover. Eleven så på meg igjen med et blikk som tydet på at han begynte å forstå hvordan ting henger sammen, og at løsningen ville ta noe mer tid enn han hadde sett for seg. 

Kroppen forandrer seg hele tiden, sa jeg oppmuntrende. Tenk på hva som skjer når du gjør en bevegelse. Kroppen er veldig foranderlig.

Jeg forklarte hva som skjer hver gang vi gjør en bevegelse. Så snart vi tenker på å bevege oss settes bevegelsesapparatet i beredskap. Det gjøres klart for omfattende omorganisering. Hele kroppen må være innstilt på justeringer som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre koordinerte og kontrollerte bevegelser, og ikke minst for at vi skal kunne gjennomføre dem uten å miste balansen.

Selv om du kanskje føler deg stiv skjer det kontinuerlig dynamiske tilpasninger når du gjør selv enkle dagligdagse bevegelser som å reise deg fra en stol eller åpner ei dør. Muskelskjelettsystemet er i dynamisk endring og denne egenskapen kan vi utnytte.

Hver eneste liten eller stor bevegelse vi gjør hele tiden hele dagen er anledninger som kan gi endringer i muskelskjelettsystemet. Potensialet er kjempestort. Å trene på å dra skuldrene bakover for å få dem på plass blir som å hente bøtter med vann fra ei elv. Å endre kvaliteten på dine daglige bevegelser er å utnytte vannet fra elva ved å lede det dit du vil. Det krever oppmerksomhet over tid, men det er en smartere måte å jobbe på.


Relaterte blogginnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar