søndag 16. november 2014

Se nøye

Se nøye, så skal du øyne det store i det små.

Jeg lærer mye av å følge diskusjoner om Alexanderteknikken på nettet. Jeg lærer ikke så mye om Alexanderteknikken, men jeg lærer mye om hvordan Alexanderteknikken kan forklares og forstås, eller misforstås.

En av deltagerne i en diskusjonsgruppe på google er et helt spesielt tilfelle. Han har lang erfaring med Alexanderteknikken, men ett eller annet ser ikke ut til å gå inn. Siden jeg ikke har møtt vedkommende fysisk er det ikke mulig for meg å definere helt sikkert hva årsaken er, men ut ifra det han skriver får jeg inntrykk av at han bare er ute etter følelsen av avspenning. Han vil ha så mye avspenning som mulig. I det siste har han skrevet om «katarsis».

En time i Alexanderteknikk kan gi en ubeskrivelig opplevelse av ro, avspenning og letthet. Slike opplevelser kan være viktige milepæler i læringsprosessen. Du får et glimt av hva som er mulig. Problemet er bare at det er ikke på dette nivået arbeidet gjøres.

Alexanderteknikken går (enkelt sagt) ut på å organisere oppmerksomheten på en slik måte at du unngår å skvise kroppen enten du beveger deg eller er i ro. Ofte er avspenning del av effekten. «Arbeidet» går ut på å bruke oppmerksomheten. Den følbare effekten dette har fra det ene øyeblikket til det neste er svært liten. Du opplever neppe noen «katarsis». Tvert imot er det om å gjøre å legge merke til de aller aller minste forskjellene. En fiolinist må legge merke til de minste forskjellene for å kunne spille rent, store forskjeller er opplagte.

Når du ligger i aktiv hvilestilling kan du kanskje oppdage at det skjer noe i muskulaturen bare du flytter oppmerksomheten fra en del av kroppen til en annen. Forskjellen kan være som når skyer skygger for sola et øyeblikk. Tanker og muskler er så intimt forbundet at det er nærmest umulig at endring i oppmerksomhet ikke gir endringer i muskelspenninger.

Strengt tatt behøver du ikke merke forskjell i kroppen engang. Den viktige forskjellen er mellom å være oppmerksom eller ikke å være oppmerksom. Det fine med det er at selv om du ikke merker forskjell i form av endring i muskelspenning så vet du antagelig om du er oppmerksom eller ikke.

Du kan øve på bevisst bruk av oppmerksomheten ved å være oppmerksom på for eksempel hva du gjør med hodet ditt når du pusser tennene. Du behøver ikke å gjøre noe annerledes, bare vær oppmerksom. Neste steg er å gå fra å bare være oppmerksom til å ha en intensjon. Det skal jeg skrive mer om en annen gang.
Å bruke tankene/oppmerksomheten på denne måten er noe du lærer i Alexanderteknikk-timene. Hvis du vil prøve en time kan du ta kontakt med meg på mobil nr 41 41 90 96 eller epost: halvard@alexanderinfo.no

Relaterte blogginnlegg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar